Akts uz pamatslāņa

(nosaukums un atrašanās vieta,

PĀRSKATĪŠANAS UN PIEŅEMŠANAS AKTS

"__" _____________________ 200_

Komisija sastāv no: _______________________________________________________

(amats, uzvārdi, vārdi, vidējie nosaukumi)

rīkojoties, pamatojoties uz ___________________________________________________

(atsauce uz organizācijas vadītāju rīkojumu, rīkojumiem,

piedalās amata pieņemšanā vai tiesībās,

iesniegts noteiktajā kārtībā)

veikta grāvu pārbaude saskaņā ar ___________________________________

1 Atlikuma darba rasējumi, žogi un nostiprināšana Nr. ___________

balstoties uz zīmējumiem novirzes no projekta, kas veiktas būvniecības procesā un saskaņotas ar projekta organizāciju ________________________

2 Darba žurnāls № ________________________________________________________

4 Pastāvīgo stendu izziņa un darbība Nr. _______________________ ģeodēziskais iedalījums ___________________________________________________________________

Pārskatot iesniegtos dokumentus un pārbaudot veikto darbu natūrā, komisija konstatēja:

1 Atzīmējiet augsnes dabisko virsmu rakšanas laikā _______________________

2 Krauja tika izrakta, lai atzīmētu ______________________________________________

projekta zīmē ______________________________________________________

3 Nivelēšana no atsauces numura №_____________________________ zīme

kas ______________________________________ (marķējumā, kas pieņemts projektā)

4 Rakšanas darbos ir loksnes (hipotēkas stiprinājums), kas izgatavoti no __________________________________________, kas tiek virzīta uz dziļumu no izrakumu pamatnes

no ___________ m līdz ____________ m ar braukšanas dziļumu ____________ m;

Atzīmējiet žoga augšējo daļu ___________________________________________________

Atbilstība projektam un žoga stāvoklis __________________________________

(norādiet novirzes mēles stāvoklī,

stiprinājumi virs zemes un apakšā,

visu siksnu un balstu klātbūtne; mates kvalitāte

mēles kontūras aizvēršana plānā utt.)

5 Kuģa izmēri plānā zemāk, izmantojot projektēšanas asis un pamatplāns, ir norādīti šā akta pielikumā _______________________.

6 Ūdens zīme (ārpus akvatora akta datumā) ______________________

7 Projektā pieņemtā darba ūdens horizonta atzīme _______________________

8 Drenāžas intensitāte _________________________________________ m 3 / stundā

9 Augsne bedres apakšā sastāv no ________________________________________

un atrodas zem bedres, saskaņā ar datiem par urbšanu (štancēšana) līdz dziļumam ____ m, kam seko _____________________________________________

10 Dati par atslēgu izslēgšanu ____________________________________________

11 Augsnes nestspējas pārbaudes rezultāti ________________________

Aprēķināto augsnes pamatnes pretestību var veikt _____

________________ kg / cm 2, ja tas tiek pieņemts projektā _______________________ kg / cm 2

1 Darbi tika veikti saskaņā ar projektu, standartiem, būvnormatīviem un noteikumiem un atbilstu viņu pieņemšanas prasībām.

Uzņemšanai iesniegtie darbi tiek pieņemti ar kvalitātes novērtējumu __________________

2 Atļaut fonda dibināšanu _______________________________

(marķējumā, kas ņemts projektā)

1 Kuģa projekts un izpildes plāns, atsaucoties uz konstrukcijas asīm.

2 Rakēju gareniskās un šķērseniskās daļas, piemērojot konstrukcijas un faktisko augstumu.

3 Testa urbšanas vai urbšanas rezultāti no "__" _____________ 200_

piemērojot projektā norādītos ģeoloģiskos datus.

4 Augsnes pamatnes kravnesības pārbaude.

Vadības dokumenti

Darbojas slēptā darbā

Slēptu darbu darbi, eksāmenie lejupielāde:

Kopējais AOSR skaits:

1 Akts par slēpto darbu pārbaudīšanu 2018, jauna veidlapa 2018. Lejupielādes doc, lejupielādēt zip

2 Likums par paslēptiem darbiem kopīgs, lejupielādes doc forma, lejupielādes rar.

3 Atbildīgo konstrukciju pārbaudes akts, lejupielādes doc forma, lejupielādes rar.

4 Inspekcijas un tehniskā atbalsta tīklu pārbaudes akts, lejupielādes doc forma, lejupielāde rar.

5 Kapitāla būvniecības objekta ģeodēziskā centra apsekojuma sertifikāts, lejupielādes dokumenta forma, lejupielādes rars.

6 Likums par slēptajiem darbiem cauruļvadā, veidlapa, lai lejupielādētu doc, download rar.

AOSR vispārējiem būvdarbiem:

1 Likums par paslēptiem darbiem, kas saistīti ar maršruta ģeodēzisko iedalījumu, ceļu tiesību sadalījums, piemēram, lejupielāde xls + shēma, lejupielādes zip

2 Aktu par paslēptiem darbiem pie apskates ierīcēm, piemēram, lejupielādes dokuments, ielādes zip.

3 Aktu par galveno ieplūdes urbumu apskatei un pieņemšanu, piemēram, lejupielādējiet xls.

4 Likums par lūku lūku apskatei un pieņemšanai, piemēram, lejupielāde xls.

5 Ūdensizolācijas urbumu apskates un akceptēšanas akts, piemēram, lejupielāde xls.

6 Aktu par paslēptiem akmeņu dzelzsbetona elementu hidroizolācijas darbiem, piemēram, lejupielādējiet jpg + lapu 2, lejupielādējiet zip

7 Likums par slēptajiem darbiem cauruļvadā, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip.

8 Slēptu darbu pie dziedzeru uzstādīšanas un monolitācijas par šo jautājumu, piemēram, lejupielādējiet jpg + lapu 2 + shēmu, lejupielādējiet zip

9 Aktu par paslēptiem darbiem cauruļvada caurbraukšanas cauri dziedzera noslēgšanai, piemēram, lejupielādējiet jpg + str2 + shēmu, lejupielādējiet zip

10 Likums par slēptajiem darbiem ar urbuma uzstādīšanu, piemērs download jpg + lapa 2 + shēma, lejupielādēt zip

11 Likums par slēptajiem cauruļvada uzstādīšanas darbiem, piemēram, lejupielādējiet jpg + lapu 2 + shēmu, ielādējiet zip

12 Likums par slēptajiem darbiem cauruļvada sākotnējā aizmugurē, piemēram, lejupielādējiet jpg + str2 + shēmu, ielādējiet zip

13 Aktu par paslēptajiem darbiem cauruļvada galīgajai aizmugurē, piemēram, lejupielādējiet jpg + str2 + shēmu, lejupielādējiet zip

14 Likums par paslēptiem darbiem pie laidošā cauruļvada aizpildīšanas, piemēram, lejupielādējiet xls, ielādējiet zip

15 Akts cauruļvada apskatei un pieņemšanai apgabalā starp urbumiem, piemēram, lejupielāde xls.

16 Slēpto darbu darbība uz līnijpārvadātāju, piemērs download doc, lejupielādēt zip.

17 Aktu par slēptiem darbiem cauruļvada atvēršanai un tranšejas izveidei, piemēram, lejupielādes doc + shēmas, lejupielādes zip

18 Likums par slēptiem darbiem ierīces smilšu sagatavošana tranšejas dibens, piemēram, lejupielādēt xls + diagrammas, lejupielādēt zip

19 Akta par slēptajiem darbiem tranšejas ierīces zem cauruļvada, piemēram, download jpg + lapa 2 + shēma, lejupielādēt zip

20 Aktu par paslēptiem darbiem, lai pabeigtu tranšeju pie dizaina atzīmēm, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmas, ielādējiet zip

21 Kabeļu kanālu pārbaudes akmens pirms aizpildīšanas, piemēram, lejupielādēt jpg, lejupielādēt zip.

22 Akts par pārbaudi un pieņemšanu tranšejas aizpildīšanai ar smiltīm 0,5 m augstumā virs caurules no urbuma līdz urbumam, piemēram, lejupielādējiet xls.

23 Akts par paslēptiem darbiem smilšu sūknēšanas aizmugurē, piemēram, lejupielādējiet xls.

24 Kuģa apskates un pieņemšanas sertifikāts apgabalā starp urbumiem, piemēram, lejupielāde xls.

25 CBC bedrītes un mākslīgā pamatnes pārbaudes un pieņemšanas sertifikāts urbumu uzstādīšanai, piemēram, xls lejupielāde.

26 Apliecinājums par mākslīgā pamatiem no smiltīm zonā starp urbumiem, piemēram, xls lejupielāde.

27 Likums par paslēptiem darbiem pamatnes ierīcē zem urbuma, piemērs download jpg + lapa 2 + shēma, lejupielādēt zip

28 Likums par paslēptiem darbiem uz pamatsistēmas zem cauruļvada, piemēram, lejupielādējiet jpg + lapu 2 + shēmu, ielādējiet zip

29 Aktu par paslēptiem darbiem ierīces bedrē zem urbuma, piemērs lejupielādēt jpg + lapa 2 + shēma, lejupielādēt zip

30 Slēpto darbu darbība uz bedres ierīces zem apūdeņošanas rezervuāra, piemēram, lejupielādējiet xls.

31 Slēpto darbu darbība pie bedrītes zem sūkņa, piemēram, lejupielādējiet xls.

32 Slēpta darba darbība uz tvertnes smilšu un grants masas spilvena, piemēram, lejupielādēt xls.

33 Slēpto priekšmetu darbība uz spilvena no sūkņa smilšu grants masas, piemēram, lejupielādējiet xls.

34 Aktu par tranšeju pieņemšanu kabeļu instalēšanai, piemēram, lejupielādējiet jpg, ielādējiet zip.

35 Likums par slēpto darbu ar punkciju caur HDD, piemēram, lejupielādes dok.

36 Likums par paslēptiem darbiem, ar ko dēvē kabeļtīklus zemē, doc lejupielādes veidlapa, zip lejupielāde.

37 Slēpto darbu darbība uz pamatnes plātnes un cisternas bedres betona sagatavošanu, piemēram, lejupielādēt xls.

38 Slēpto darbu darbība uz betona sagatavošanu zem pamatnes un sūkņa bedres, piemēram, lejupielādējiet xls.

39. Slēpta darbs pret korozijas aizsardzību divos slāņos zem tvertnes pamatnes, piemēram, lejupielādējiet xls.

40 Slēptu aizsarggriešanas darbu darbība divos slāņos zem pamatplāksnes sūkņa, piemēram, lejupielādējiet xls.

41 Slēpta darba darbība uz cementa javas aizsargplēves zem tvertnes pamatnes, piemēram, lejupielādēt xls.

42 Aktu par paslēptiem darbiem uz cementa javas sūkņa aizsargplēves, piemēram, lejupielādējiet xls.

43 Likums par paslēptiem darbiem armatūras būriem tvertnes pamatnes pastiprināšanai, piemēram, lejupielāde xls.

44. Slēpto darbu pastiprinājuma būros, kas paredzēti nostiprināšanas pamatnes pastiprināšanai, piemēram, lejupielāde xls.

45 Slēpto darbu darbība uz tvertnes monolīta pamata plāksnes, piemēram, lejupielādējiet xls.

46 Slēpto darbu darbība uz monolīta pamata plāksnes sūknēšanas, piemēram, lejupielādējiet xls.

47 Aktu par paslēptiem darbiem konteinera pamatierīcē, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip

48 Slēpto darbu darbība, lai uzstādītu tvertņu konstrukcijas apūdeņošanai, piemēram, lejupielādējiet xls.

49 Akts par paslēptu darbu, uzstādot metāla sūknēšanu, piemērs download xls.

50 Likums par paslēptiem darbiem uz metāla pamata, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip

51 Aktu par paslēptiem darbiem betonēšanas sienu un kolonnu tvertne, piemēram, download xls.

52 Slēpta darbs pie cisternas stiprinājuma un formas monolīta pārklāšanās, piemēram, xls lejupielāde.

53 Slēpto darbu darbība sūkņu sienas veidņu nostiprināšanai un uzstādīšanai, piemēram, lejupielādējiet xls.

54 Slēpto darbu darbība sūkņu griestu veidņu pastiprināšanai un uzstādīšanai, piemēram, lejupielāde xls.

55 Slēpto darbu darbība tvertnes monolītajā plāksnē pārklājas, piemēram, lejupielādējiet xls.

56 Slēptu darbu pie ārējās hidroizolācijas un sūkņa aizsargkārta, piemēram, lejupielādējiet xls.

57 Likums par paslēptiem darbiem ar izolācijas pārklājuma pielietojumu, piemēram, lejupielādējiet xls, ielādējiet zip

58 Likums par slēptiem darbiem pie tvaika barjeras jumta seguma ierīces, piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielāde rar.

59 Likums par paslēptiem darbiem jumta izolācijas ierīcē, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes rar.

60 Likums par slēptajiem darbiem ierīces slīpuma slāņa jumta, piemēram, download doc, download rar.

61 Aktu par paslēptiem darbiem caurules izgatavošanai, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip

62 Likums par slēptajiem darbiem par krāsvielu pāļi, caurules, piemēram, lejupielādēt jpg + 2p, lejupielādēt zip

63 Aktu par paslēptiem darbiem vibro iegremdē pāļu caurules, piemēram, lejupielādēt jpg + 2p, lejupielādēt zip

64 Aktu par paslēptiem darbiem pāļu caurulēs, lai izveidotu zīmējumus, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip

65 Likums par paslēptiem darbiem, lai aizpildītu caurulītes ar smilšu cementu, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip

66 Aktu par paslēptiem darbiem, lai uzstādītu atbalsta plāksnes uz pāļiem, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip

67 Aktu par slēpto darbu slēptiem darbiem, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip

68 Likums par paslēptiem darbiem, lai uzstādītu apakšstaciju uz zemes, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip

69 Aktu par paslēptu darbu uzstādīšanu kāpnēm un pakalpojumu platformām, piemērs download jpg + 2p, lejupielādēt zip

70 Likums par paslēptiem darbiem ar celmu vilkšanu ar nākamo plānošanu, piemēram, lejupielādējiet xls, ielādējiet zip

71 Likums par paslēptiem darbiem pie grīdas ierīces, piemēram, lejupielādēt xls, lejupielādēt zip

72 Likums par paslēptiem darbiem instalācijas apgabala ierīcē, piemēram, lejupielādējiet xls, ielādējiet zip

73 Likums par slēptajiem darbiem cauruļvada virsmas mehāniskajā tīrīšanā no vecās izolācijas, piemēram, lejupielādēt xls, lejupielādēt zip

74 Likums par slēptiem darbiem smilšu strūklas tīrīšanā no cauruļvada virsmas no vecās izolācijas, piemērs download xls, lejupielādēt zip

75 Likums par ierīces, kas pārvietojas pa gāzes vadu, slēptiem darbiem, piemēram, lejupielādes doc + shēma, ielādes zip

76 Slēpto darbu darbi būvlaukumu un ceļu mežu vietņu tīrīšanai, piemēram, download xls, download zip

77 Likums par slēptajiem sniega izvešanas darbiem no būvlaukuma un ceļa, piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielādes zip

78 Akts par paslēptu darbu tranšejas kanalizācijā, piemēram, lejupielādējiet xls, ielādējiet zip

79 Aktu par paslēptiem darbiem ceļa atjaunošanai, erozijas novēršanai, piemēram, lejupielādējiet xls, lejupielādējiet zip

80 Likums par paslēptiem darbiem instrumentu un instrumentu kontroles punktu būvniecībā, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip

81 Akts par slēptu darbu augsnes virskārtas noņemšanai, ceļojuma tiesību plānošana, parauga lejupielāde xls + shēma, lejupielādes zip

82. Pārbaudes sertifikāts par sadzīves notekūdeņu inženiertehnisko un tehnisko tīklu sekcijām, piemēram, ielādes zip.

83 Akts par urbumu un urbumu pāļu urbumu un pastiprinājuma būru pārbaudi un pieņemšanu, lejupielādējiet pdf formu, lejupielādējiet zip

84 Likums par slēptiem darbiem ierīces siltā zem ceļa, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip.

85 Slēpto darbu darbība uz pamatnes esošā slāņa ierīces zem plāksnes ceļa w / w, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip.

86 Likums par slēptajiem darbiem uz ceļa dzelzsbetona ceļa plāksnēm, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip.

87 Slēpto darbu darbība mežizstrādes attīstībai mehanizētā veidā ar manuālo dorobotki, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip.

88 Aktu par paslēptiem darbiem uz pamatnes sagatavošanas ierīces, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip.

89 Aktu par paslēptiem darbiem hidroizolācijas pamatnes sānu virsmas gadījumā, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip.

90 Likums par paslēptiem darbiem FBS bloku uzstādīšanā, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip.

91 Likums par slēptajiem darbiem rakšanas aizmugurē ar slāņa slāņa zīmogu, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip.

92 Aktu par paslēptiem darbiem, kas saistīti ar kombinētā moduļa DES ierīkošanu, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip.

93 Akts par slēptajiem darbiem augsnes tranšejas izveidošanai zem siešanas ierīces, piemēram, lejupielāde jpg + 2p, lejupielādes zip.

94 Likums par slēptajiem darbiem augsnes tranšeju izveidei zem vētras noteces, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip.

95 Zemes tranšejas slēpto darbu aizpildīšanas darbība, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip.

96 Aktu par paslēptu darbu smilšu sagatavošanas ierīci w / b lietus vētra paplātēm, piemēram, lejuplādēt jpg + 2p, lejupielādēt zip.

97 Aktu par slēptu darbu hidroizolācijas drenāžas padeves sānu virsmām, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2 p, lejupielādējiet zip.

98 Likums par slēptiem darbiem, dzelzsbetona paliktņu uzstādīšana vētras novadīšanai, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet zip.

99 Aktu par slēpto darbu aizmugurē nokrišņu tranšejas, piemērs download jpg + 2p, lejupielādēt zip.

100 Akta par paslēptu darbu attīstīšana bedres zem ēkas, piemēram, lejupielādēt jpg + 2p, lejupielādēt zip.

101 Aktīva slēptu ierīču būvlaukuma sagatavošana ēkas dibināšanai, piemēram, lejupielāde jpg + 2p, lejupielādēt zip

102 Likums par slēptiem darbiem saliekamo būvniecības moduļu uzstādīšana, piemēram, lejupielāde jpg + 2p, lejupielādes zip

103 Slēpto darbu darbība cementa-smilšu apmetuma uzklāšanai uz bākas, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip

104 Aktu par paslēptiem darbiem putekļu noņemšanai iekštelpu sienās, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip

105 Likums par slēptiem darbiem telpu sienu ielīmēšanā, piemēram, lejupielādes dokuments, ielādes zip

106 Likums par paslēptiem darbiem ar pastiprinātu ķieģeļu ierīci, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip

107 Likums par paslēptiem darbiem pie ķieģeļu vertikālās krustojuma ierīces, piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielādes zip

108 Aktu par paslēptiem darbiem pie horizontālās krustojuma mūra ķieģeļu, piemērs download doc, lejupielādēt zip

109 Aktu par paslēptiem darbiem uz dzelzsbetona tiltu no rāmja džemperiem uzstādīšanas, piemēram, download doc, download zip

110 Likums par paslēptiem darbiem jumta izolācijas ierīcē, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip

111 Slēpto darbu darbība par atbalsta kolonnu uzstādīšanu inženiertehniskajām iekārtām, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip

112 Slēpto darbu darbība uz ģeotekstilu jumta seguma ierīces, piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielādes zip

113 Likums par paslēptiem darbiem uz izolācijas ierīci un slīpo slāni, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip

114 Slēpto darbu darbība uz piltuves caurbraukšanas vietu pārklājuma hidroizolācijas caur plāksni, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip

115 Likums par slēpto darbu uzstādīšanu jumta piltuvi, piemēram, download doc, download zip

116 Likums par paslēptiem darbiem jumta izolācijas ierīcē, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip

117 Akts par paslēptiem darbiem ar 2 slāņiem krizotila cementa loksnes, piemērs download doc, download zip

118 Likums par slēptiem darbiem uzlikšanas hidroizolācijas ierīcē, piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielādes zip

119 Aktu par paslēptiem darbiem uz krizotila cementa loksnes ierīci uz jumta ventilācijas kameras sienām, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip

120 Slēpto darbu darbība uz jumta ventilācijas kameru augšējās slāņa augšējā slāņa, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip

121 Slēpto darbu darbība uz ierīces sildītāja uz uguns sienas uz jumta, piemēram, lejupielādes dokuments, ielādes zip

122 Likums par paslēptiem darbiem uz krizotila cementa loksnes ierīci uz uguns sienas uz jumta, piemērs download doc, download zip

123 Aktu par paslēptiem darbiem pie apmetuma no uguns sienas, piemērs download doc, download zip

124 Aktu par paslēptu darbu ar ierīci, kas atrodas uz parapeta, piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielādes zip

125 Likums par paslēptiem darbiem pie apmetuma uzlikām uz jumta, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip

126 Aktu par slēptiem darbiem, augsnes izrakumi manuāli trenēs līdz 2 metru dziļumā, bez piestiprinājuma ar nogāzēm, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmu, lejupielādējiet zip

127 Likums par slēptajiem darbiem dzelzsbetona paliktņu pārsegu demontāžai kabeļu demontāžai, piemēram, lejupielādēt xls + shēmu, lejupielādēt zip

128 Likums par paslēptiem darbiem, augsnes attīstīšana, pārvietojot līdz 10 m buldozeriem, piemēram, lejupielādēt xls + shēmu, lejupielādēt zip

129 Likums par slēptiem augsnes blīvēšanas darbiem ar pneimatiskajām lāpstiņām, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmu, lejupielādējiet zip

130 Slēpto darbu darbi augsnes ekskavatoros ar kravas automašīnām kravas automašīnās, piemēram, lejupielādēt xls + shēmu, ielādēt zip

131 Aktu par paslēptu darbu iekārtu makadāmu sagatavošanu, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmu, ielādējiet zip

132 Likums par paslēptiem darbiem, uzstādot NSP plāksnes, piemēram, lejupielādēt xls + shēmu, lejupielādēt zip

133 Likums par slēpto darbu uzstādīšanu sānu akmeņiem (apmales), piemēram, lejupielādēt xls + shēmu, lejupielādēt zip

134 Aktu par paslēptu darbu montāžu, izmantojot vinčas manuāli vai manuāli: kāpnes, trepes, tvertnes, izolatori, piemēram, lejupielādējiet xls + diagrammu, lejupielādējiet zip

135 Likums par slēptiem metāla gruntētu virsmu krāsošanas darbiem, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmu, ielādējiet zip

136 Aktu par slēpto darbu virsmas tīrīšanu ar otu un atšķaidīšanu, gruntējot metāla virsmas, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmu, lejupielādējiet zip

AOSR kabeļu un cauruļvadu novietošanai telpā:

1 Likums par paslēptiem darbiem komunikāciju līniju novietošanai stāvvados, grīdā, ēkas šahtā, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet rar.

2 Likums par paslēptu darbu pie elektroapgādes tīklu un elektriskās apgaismošanas zem apšuvuma, lejupielādes doc forma, lejupielādes zip.

3 Slēptu darbu darbs pie kabeļa uzlikšanas gofrētā caurulē ģipškartona nodalījumā, piemēram, lejupielādējiet xls, ielādējiet zip.

4 Likums par paslēptu darbu pie ugunsdrošības signalizācijas APS kabeļa uzstādīšanas APS (dūmu detektoru savienojums), piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielādes zip.

5 Likums par paslēptajiem darbiem ierīcē iet caur sienām un starpsienām tīklu elektroapgādes un elektriskā apgaismojuma, lejupielādēt doc formu, lejupielādēt rar.

6 Aktu par paslēptiem darbiem ar blīvējuma kabeļu izvadiem no aizsargcaurules, piemērs 1, lejupielādēt jpg, lejupielādēt rar.

7 Aktu par paslēptiem darbiem ar blīvējuma kabeļu izvadiem no aizsargcaurules, piemērs 2, lejupielādēt jpg, ielādēt zip.

8 Paslēpto darbu darbība, lai aizzīmogotu cauruļu caurbraukšanu cauri sienām un grīdām, piemēram, lejupielādējiet jpg, lejupielādējiet rar.

9 Likums par slēptiem darbiem cauruļvadu novietošanai zem grīdas, lejupielādēt doc formu, lejupielādēt zip.

10 Aktu par paslēptiem darbiem cauruļvadu cauruļvadu caur ārējām sienām aizvākšanas, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes rar.

11 Aktu par slēptiem darbiem, kas saistīti ar cauruļvadu aizvākšanu caur sienām un grīdām, piemēram, lejupielādējiet jpg, ielādējiet zip.

12 Aktu par paslēptiem darbiem cauruļvadu pretkorozijas apstrādei (gruntēšana, krāsošana), piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes rar.

13 Likums par slēptiem darbiem elektrisko instalāciju uzstādīšanai uz sienām, griestiem, grīdā, lejupielādes dokumenta formā, lejupielādes zip.

14 Likums par paslēptiem darbiem ūdens apgādes sistēmas stāvvada uzstādīšanai un izolācijai, piemēram, lejupielādējiet jpg + p2, lejupielādējiet zip

15 Ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu uzstādīšanas un izolācijas darbi, piemēram, lejupielāde jpg + p2, lejupielādes zip

16 Likums par paslēptiem darbiem sistēmas cauruļvadu uzstādīšanai un izolācijai, stāvvadi piemērs download jpg + p2, download zip

17 Likums par paslēptiem darbiem, kas saistīti ar sistēmas cauruļvadu uzstādīšanu un izolāciju, stāvvadi piemērs download jpg + p2, download zip

18 Likums par slēptiem darbiem, kuros izmanto gofrētā PVC caurules, piemēram, lejupielādēt xls + shēmu, ielādēt zip

19 Likums par slēptiem darbiem, kabeļu teknes uzstādīšana saskaņā ar izveidotajām struktūrām, piemēram, lejupielādēt xls + shēmu, lejupielādēt zip

AOSR materiālu, ierīču uzstādīšanai:

1 Likums par slēpto darbu optisko savienojumu uzstādīšanai, piemēram, lejupielādes dokuments.

2 Likums par paslēptiem darbiem ar zemējuma ierīces uzstādīšanu, piemērs 1, lejupielādes doc, lejupielādes rars.

3 Likums par slēptu darbu pie zemējuma ierīču uzstādīšanas, piemērs 2, lejupielādēt jpg, lejupielādēt zip.

4 Likums par paslēptu darbu pie zemējuma ierīču uzstādīšanas, piemērs 3, lejupielādes doc, lejupielādes zip

5 Likums par paslēptiem darbiem, uzstādot pazemes zemējumu, piemēram, lejupielādēt jpg + 2p, lejupielādēt zip

6 Slēpto darbu darbība, lai uzstādītu sadales elektrības tīklu starpstāvu stāvvados, grīdā, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet rar.

7 Slēpto darbu darbība uz projektora mastu un apgaismojuma stabu uzstādīšanu, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet rar.

8 Slēpto darbu darbība uz prožektoru masta pamatnes, piemēram, lejupielādējiet jpg, lejupielādējiet rar.

9 Likums par slēptajiem darbiem, uzstādot drošības signalizācijas sistēmas, lai atvērtu skapjus, kastes, kastes, piemēram, lejupielādējiet jpg + 2p, lejupielādējiet rar.

10 Slēpto darbu darbība hidraulisko kompensatoru izstiepšanai, lejupielādes doc forma, lejupielāde rar.

11 Aktu par paslēptiem darbiem vārstu revīzijai un testēšanai, lejupielādes dokumenta formai, lejupielādes rar.

12 Likums par slēptiem darbiem ar siltuma sarūkošo aproču uzstādīšanu, piemēram, lejupielādēt xls, lejupielādēt zip

13 Likums par paslēptiem darbiem augstsprieguma un zemsprieguma tīkla atbalsta uzstādīšanai, piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielādes zip

14 Likums par paslēptiem darbiem pie pamatnes atbalsta, piemērs download doc, download zip

15 Likums par paslēptiem darbiem gāzes cauruļvada uzstādīšanai un metināšanai tvaika katliem, piemēram, lejupielādējiet jpg + lapu 2, lejupielādējiet zip

16 Slēpto darbu darbība uzstādīšanas instalācijā vannas istabās, piemēram, lejupielādējiet jpg + lappusi 2, ielādējiet zip

17 Atbildīgo struktūru pārbaudes akts, lai uzstādītu SHP riepu portālu, piemēram, lejupielādējiet xls, ielādējiet zip

AOSR sprinkleru sistēmas uzstādīšanai:

1 Likums par slēptajiem darbiem sprinkleru ugunsdzēšanas sistēmas uzstādīšanā - esošo sprinkleru nodošana, cauruļu nodošana, piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielādes zip

2 Likums par paslēptiem darbiem sprinkleru ugunsdzēsības sistēmas uzstādīšanā - cauruļu metināto šuvju izolācija, veidotiem krānu un kontaktdakšu metinātiem elementiem, piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielādes zip

AOSR ventilācijas un gaisa kondicionēšanas jomā:

1 Likums par paslēptiem darbiem ventilācijas sistēmas gaisa kanālu uzstādīšanai griestu telpā, piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielādes zip

2 Likums par paslēptu darbu pie ventilācijas sistēmas gaisa kanālu izolācijas uzstādīšanas griestu telpā, piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielādes zip

3 Likums par paslēptiem darbiem gaisa kondicionēšanas drenāžas sistēmu cauruļvadu uzstādīšanai griestu telpā, piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielādes zip

4 Likums par slēptajiem darbiem gaisa kondicionēšanas sistēmas cauruļvadu uzstādīšanai griestu griestu telpā, piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielādes zip

5 Likums par paslēptiem darbiem dzesēšanas sistēmas cauruļvadu uzstādīšanai griestu griestu telpā, piemēram, lejupielādes dokuments, lejupielādes zip

AOSR komunikāciju tīklu, SCS, piekļuves kontroles ierīkošanai:

1 Akts par paslēptu darbu pie kabeļu uzlikšanas SCS sistēmām, piekļuves kontrolei, piemēram, lejupielādes doc, lejupielādes zip

2 Aktu par paslēptiem darbiem ar sakaru kabeļiem un aizsargvadām (veidlapa 21 MVLKS), lejupielādes doc formu, lejupielādēt zip

3 Likums par paslēptiem darbiem zemējuma ierīcē (24. veidlapa MVLKS), lejupielādes dokumenta forma, lejupielādes zip

4 Likums par paslēptiem darbiem pie ceļa un dzelzceļa pārejas ierīces (22. veidlapa MVLKS), lejupielādes dokumenta forma, lejupielādes zip

AOSR elektriskajam darbam:

1 Slēpto darbu darbība uz stieņu novietošanu uz ģipša un mēles un rievu plātnēm, gar sienām, grīdas plāksnēs, piemēram, lejupielādes dokuments

2 Aktu par paslēptiem darbiem beidzas plombas sausa elektriskais kabelis, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmu, ielādējiet zip

3 Likums par slēptiem darbiem kabeļu kabelim līdz 35kV atbilstoši uzstādītajām konstrukcijām un paplātēm ar piestiprināšanu pie pagrieziena un maršruta beigās, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmu, lejupielādējiet zip

4 Likums par slēptajiem darbiem metāla paliktņa uzstādīšanai saskaņā ar izveidotajām struktūrām. Metāla kaste uz sienām un griestiem. Pastiprinātas konsoles montāža. Perforēts montāžas profils, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmu, ielādējiet zip

5 Aktu par paslēptiem darbiem, zemējuma vadītājs no izolēta vara stieples ir atvērts būvniecības dēļ, piemērs download xls + zip lejupielāde

6 Aktu par paslēptiem darbiem, zemējuma vadītājs ir paslēpts tērauda grīdā, kas izgatavots no tērauda sloksnes, zemējuma vadītājs ir atvērts būvniecības nolūkos, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmu, lejupielādējiet zip

7 Likums par paslēptiem darbiem, iznīcinot PSN vairogu, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmu, ielādējiet zip

8 Likums par slēptiem darbiem, kurā ievietots strāvas kabelis, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmu, ielādējiet zip

9 Likums par paslēptiem darbiem, kurā atrodas vara stieple, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmu, ielādējiet zip

10 Likums par paslēptiem darbiem, lai novērstu 110 kV vadu pieskaitīšanu, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmu, ielādējiet zip

AOSR telpu darbam, remontam:

1 Slēpto darbu darbība par tapetes noņemšanu glezniecībā, piemēram, lejupielādes dok.

2. Slēpto darbu darbība pamatbloku nojaukšanai, piemēram, lejupielādes dokuments.

3 Slēpto darbu darbība pie apmetuma slīpēšanas, piemēram, lejupielādes dok.

4 Slēpto darbu darbība cementa apmetuma neitralizācijas šķīduma pārklāšanai, piemēram, lejupielādēt doc.

5 Slēpto darbu darbība pie sienu gruntēšanas, piemēram, lejupielādes dok.

6 Slēpto darbu darbība uz nepārtrauktu sienu saskaņošanu, piemēram, lejupielādes doc.

7 Detaļu demontāžas slēpto darbu darbība, piemēram, lejupielādes dokuments.

8 Slēpto darbu darbība porcelāna pārklājumu grīdu demontēšanai, piemēram, lejupielādes dokuments.

9 Slēpto darbu darbība cementa līmeņrāžas ierīcei, piemēram, lejupielādes dokuments.

10 Slēpto darbu darbība metāla režģa demontāžai, piemēram, lejupielādes dokuments.

11 Likums par slēptiem ģipša remonta darbiem, piemēram, lejupielādes dokuments.

12 Slēpto darbu darbība uz izlīdzinātas virsmas gruntēšanas (pirms polimēru pašlīmeņojošu grīdas ierīču ierīces), piemēram, lejupielādējiet xls + lejupielādi, zip

13 Likums par paslēptiem darbiem uz polimēru pašlīmeņu grīdu ierīces, piemēram (no poliuretāna), lejupielādējiet xls + shēmu, lejupielādējiet zip

14 Likums par paslēptiem darbiem iegultu elementu ierīcē grīdā zem PSN kabineta, piemēram, lejupielādējiet xls + shēmu, lejupielādējiet zip

15 Likums par slēptajiem darbiem, lai uzstādītu pāreju PR, piemēram, lejupielādēt xls + shēma, lejupielādēt zip

16 Likums par paslēptiem darbiem ierīces shtrobya ķieģeļu sienā kanālu uzstādīšanai, piemērs download xls + shēma, lejupielādēt zip

Skatīt izpildinstitūciju sadaļā: "Izpildvara"

Lejupielādējiet aktus, minūtes un vairāk sadaļā: "Tiesību akti un citas lietas"

Lejupielādējiet lietderīgās grāmatas, GOST, SNIP sadaļā: "GOST un grāmatas"

Atklātu grāvju un bedrei pamatiem pārbaude

PĀRBAUDES AKTIVITĀTES PIEMĒRS ATVĒRTO RITCHES UN ROBEŽU INSPEKCIJA

Atklātu grāvju un bedres skrūvju pārbaude

projekta autors (vai viņa pilnvarots arhitekts)

galvenais celtniecības inženieris

apskatot ēkas pamatni grāvjiem un bedrēm

25. ceturksnis, Dolgoe ezers

uz zemes

1. Zemes grāvja apakšā atbilst (neatbilst) sākotnējiem apsekojuma datiem, proti: klintis, struktūra, piemaisījumi, blīvums, mitrums, ķīmiskais sastāvs, grunts nogulsnes no pieciem smagiem satricinājumiem.

2. Gruntsūdens līmenis 0.8-1 m .

3. Plānošanas marķējums projektam ar gultni vai griešanai pie esošās zemes virsmas zemes gabalā ± 0,2 m.

4. Dziļums (no plānošanas līmeņa, grāvju un bedru platuma).

6. Pamatnes biezums (pēc sākotnējiem apsekojuma datiem) 2-2,8 m.

7. Sākotnēji apstiprināts pieļaujamais spiediens uz zemes kg / cm2 saskaņā ar apstiprināto projektu.

8. Faktiski grāvju un bedru pārbaude ir iestatīta pie pieļaujamā spiediena 90 m uz kaudzi .

9. Projekta pieņemto fondu veids kaudzes pamati.

10. Zemnieku darbu ražošanā met (nav izpildīts) šķēršļi (vecas akas, pāļi, bijušo ēku pamati, izgāztuves uc).

11. Nepieciešamība veidot mākslīgu pamatu vai īpašu pamatlīdzekļu veidu, uz ko projekts neattiecas, ir izraisījis (nav izsaukts).

12. Ir nepieciešami papildu zemes darbi. (nav nepieciešams) kubikmetru apjomā.

Komisija atzīst, ka veiktie rakšanas darbi un pieņemtais spiediens uz zemes 2007 90 m uz kaudzi Tas nerada bažas par ēkas deformāciju pēc tā būves.

Projekta autors vai tā pilnvarotais arhitekts

Klientu pārstāvis, inženieris

Projekta organizācijas pārstāvis

Atklātu grāvju un bedres skrūvju pārbaude

Inženieris tiem. AS "Sibīrijas" pārraudzība

SIA "Rus" vadītājs

Inženieris būvē. kontrole

Ģeologs Geos Ltd.

apskatot ēkas pamatni grāvjiem un bedrēm

uz zemes

1. Zemes grāvja apakšā atbilst (neatbilst) sākotnējiem apsekojuma datiem, proti: klintis, struktūra, piemaisījumi, blīvums, mitrums, ķīmiskais sastāvs, grunts nogulsnes no pieciem smagiem satricinājumiem.

2. Gruntsūdens līmenis kapteiņa attīstības laikā nav atrasts.

3. Plānošanas marķējums projektam ar gultni vai griešanai pie esošās zemes virsmas zemes gabalā ± 0,2 m.

4. Dziļums (no plānošanas līmeņa, grāvu un bedru platuma) no -2,17 līdz -3,47 m.

5. Pieņemts pamats fondiem sarkanbrūns māls, smilšains, ciets.

6. Pamatnes biezums (pēc sākotnējiem apsekojuma datiem) 5,8 - 7,3 m.

7. Sākotnēji pieņemts pieļaujamais spiediens uz zemes kg / cm2 saskaņā ar apstiprināto projekta kodu RCC / 14-13.

8. Faktiski grāvju un bedru pārbaude ir iestatīta pie pieļaujamā spiediena saskaņā ar projektu.

9. Projekta pieņemto fondu veids g. b. stikla pamati.

10. Zemnieku darbu ražošanā met (nav izpildīts) šķēršļi (vecas akas, pāļi, bijušo ēku pamati, izgāztuves uc).

11. Nepieciešamība veidot mākslīgu pamatu vai īpašu pamatlīdzekļu veidu, uz ko projekts neattiecas, ir izraisījis (nav izsaukts).

12. Ir nepieciešami papildu zemes darbi. (nav nepieciešams).

Komisija atzīst, ka veiktie rakšanas darbi un spiediens uz zemes

Tas nerada bažas par ēkas deformāciju pēc tā būves.

Galvenais inženieris __________________

Inženieris tiem. uzraudzība __________________

Zemesgrāmatu pārvaldnieks __________________

Inženieris būvē. kontrole __________________

PĀRSKATĪŠANAS UN PIEŅEMŠANAS AKTS

"__" _____________________ 200_

Komisija sastāv no: _______________________________________________________

(amats, uzvārdi, vārdi, vidējie nosaukumi)

rīkojoties, pamatojoties uz ___________________________________________________

(atsauce uz organizācijas vadītāju rīkojumu, rīkojumiem,

piedalās amata pieņemšanā vai tiesībās,

iesniegts noteiktajā kārtībā)

veikta grāvu pārbaude saskaņā ar ___________________________________

1. Kuģa Nr. ___________ pamatsistēmas darba rasējumi, nožogojumi un nostiprināšana

balstoties uz zīmējumiem novirzes no projekta, kas veiktas būvniecības procesā un saskaņotas ar projekta organizāciju ________________________

2. Darba žurnāls № ________________________________________________________

3. Žurnāls № ____________________________________________ autora uzraudzība

4. Pastāvīgo stendu izziņa un akta Nr. _______________________ ģeodēziskais iedalījums ___________________________________________________________________

Pārskatot iesniegtos dokumentus un pārbaudot veikto darbu natūrā, komisija konstatēja:

1. Atzīmējiet augsnes dabisko virsmu rakšanas laikā _______________________

2. Kuģis tika izrakts, lai atzīmētu ______________________________________________

projekta zīmē ______________________________________________________

3. Izlīdzināšana no atsauces numura №_____________________________ zīme

kas ______________________________________ (marķējumā, kas pieņemts projektā)

4. bedrē ir paliktnis (hipotēkas stiprinājums), kas izgatavots no __________________________________________, kas tiek virzīts dziļumā no bedres apakšas

no ___________ m līdz ____________ m ar braukšanas dziļumu ____________ m

Atzīmējiet žoga augšējo daļu ___________________________________________________

Atbilstība projektam un žoga stāvoklis __________________________________

(norādiet novirzes mēles stāvoklī,

stiprinājumi virs zemes un apakšā,

visu siksnu klātbūtne un balstiem kvalitāte,

mēles kontūras aizvēršana plānā utt.)

5. Kuģa izmēri plānā zemāk, izmantojot projektēšanas asis un pamatplāns, ir norādīti šā akta pielikumā _______________________.

6. Ūdens zīme (ārpus akvatora darbības datuma) ______________________

7. Projektā pieņemtā darba ūdens horizonta atzīme _______________________

8. Ūdens izvadīšanas ātrums _________________________________________ m 3 / stundā

9. Augsne bedres apakšā sastāv no ________________________________________

un atrodas zem bedres, saskaņā ar datiem par urbšanu (štancēšana) līdz dziļumam ____ m, kam seko _____________________________________________

10. Dati par atslēgu izslēgšanu ____________________________________________

11. Augsnes nesošās kapacitātes testi ________________________

Aprēķināto augsnes pamatnes pretestību var veikt _____

________________ kg / cm 2. ja tas tiek pieņemts projektā _______________________ kg / cm 2

1. Darbi tiek veikti saskaņā ar projektu, standartiem, būvnormatīviem un noteikumiem un atbilst viņu pieņemšanas prasībām.

Uzņemšanai iesniegtie darbi tiek pieņemti ar kvalitātes novērtējumu __________________

2. Atļaut fonda dibināšanu _______________________________

(marķējumā, kas ņemts projektā)

1. Kuģa projekts un izpildes plāns, atsaucoties uz konstrukcijas asīm.

2. Rakēju gareniskās un šķērseniskās daļas, piemērojot konstrukcijas un faktisko augstumu.

3. Testa urbšanas vai urbšanas rezultāti no "__" _____________ 200_

piemērojot projektā norādītos ģeoloģiskos datus.

4. Augsnes pamatnes nesošās kapacitātes pārbaude.

5. Lapu pāļu izveide.

6. Žogs.

Kuģa pārbaude, pārbaude un pieņemšana

Kuģa izveidei obligāti jāapstiprina eksperti. Darba pēdējais posms ir komisijas pieņemšana, kuras locekļi ir līgumslēdzējas iestādes atbildīgā amatpersona, valsts kontroles un uzraudzības struktūru pārstāvis un līgumslēdzējs.

Izstrādātās bedres aptaujas mērķis ir analizēt inženierģeoloģiskās izpētes datu un augsnes augsnes rādītāju atbilstību, kas iegūti rakšanas darbu rezultātā bedres izveidē. Pamatojoties uz šo datu salīdzinošo analīzi, ir sastādīts pārbaudes sertifikāts. Visām šāda veida darbā iesaistītajām organizācijām ir tiesību akta kopija: līgumslēdzējs, ģeoloģiskā organizācija (tiešā eksāmens), valsts autoru un ģeotehniskā pārraudzības iestādes.

Dziļurbuma apsekojums: darba iezīmes

Iepriekšēja iepazīšana ar bedre, teritorijas mainīguma un citu augsnes fizisko īpašību novērtēšana (paraugi tiek ņemti no atklātā bedres sienām). Tehniskais pārskats, kas iegūts no inženierģeoloģiskās apsekošanas datiem, kas veikts šajā vietā, ir pamatā iegūto augsnes rādītāju specifikācijai. Kuģa atzīmēšana uz zemes, augsnes augsnes rādītāji pilnībā jāatbilst tehniskā ziņojuma datiem par inženierģeoloģiskās analīzes rezultātiem. Kuģa pārbaudi ar braucienu uz teritoriju veic ģeoloģiskais inženieris, kas ir daļa no komisijas.

Inženiera-ģeologa uzdevums ir vizuāli pārbaudīt bedres un izvilkt augsnes paraugus no atklātā bedres sienām. Pēc paraugu saņemšanas un analizēšanas inženieris-ģeologs salīdzina ar tehniskā ziņojuma datiem. Saskaņā ar salīdzinošās analīzes rezultātiem tiek sastādīts pārbaudes sertifikāts: pakļautās zemes augsnes īpašības, gruntsūdeņu indikatori, konstrukcijas pamatnes novietojuma konstrukcijas zīmju atbilstība iegūtajiem datiem utt.

Pamats pamats, tā atrašanās vieta vietnē tiek salīdzināta ar projekta dokumentāciju. Komisija pieņem galīgo lēmumu: grāmatzīmi projekta marķējumā vai kompensē.

Iespējamās komplikācijas darbā ar bedres pārbaudi

augstais teritorijas appludinājums: ir jāstrādā pie tā, lai novadītu augstu tehnogēnu slodzi uz vietas: veco pamatņu plākšņu inženierkomunikāciju klātbūtne zem augšējā augsnes slāņa: ir nepieciešams darbs pie papildu augsnes paraugu ņemšanas, lai iegūtu ticamākus datus par jaunās objekta būves vietu būtiskas atšķirības salīdzinošās tehniskā akta datu un sertifikāta datu novērtēšana rakšanas rakšanas darbos: nepieciešama papildus inženierzinātne cal aptauja apjoma, ko noteikusi Komisija, tas būtu pietiekami, lai precizētu projekta dati, kas iegūti izmaiņas ir obligāti jāveic, būvniecības projekta.

Izpildes sertifikāta iegūšana ir pēdējā izpētes pārskata stadija. Tehniskais ziņojums par inženierijas un apsekojuma darbu rezultātiem un bedres rakšanas apliecību ir galvenie dokumenti, kas nepieciešami, lai saņemtu atļauju būvdarbu veikšanai izvēlētajā vietā.

Dokumentācijā par rakšanas aptaujas rezultātiem jāietver

Atsevišķu detaļu un stiprinājumu un pamatu konstrukciju rasējumi, izrakumu marķēšana, visu veidu darbu autoruzraudzība inženierģeoloģisko apsekojumu stadijā un izrakumu apsekojums (autora uzraudzīšanas žurnāls) izrakumu nojaukšana - atsauces atzīmju uzbūves akceptēšana ģeodēziskajā centrā un atsauču zīmju savienošana konstrukcijas būvlaukuma vietā, slēptie darbi (darbojas katram slēpta darba veidam): pāļu pamatu, ierīču īpašību un nestspējas aprēķins Deformācijas ar pakaišiem vai pietūkums piedevas augsni, utt..

Saņemtā grāmatvedības dokumentācija ir jāapstiprina. Atbalsta dokumenti ir:

plāni projektēšanai, darbības plāni, urbšanas rezultāti, augsnes īpašības, rakšanas griezumu un pamatu marķējumu dizains un faktiskie rasējumi, augsnes gultņu kapacitātes testēšanas rezultāti (testa ziņojums ir apkopots) rakšanas vietas aizsardzības konstrukciju rasējumi.

Kuģa pārbaude - procedūra, kurā piedalās valsts kontroles un uzraudzības iestādes (būvniecībā), ekspertu organizācijas (vai neatkarīgie eksperti). Noteikti brīdiniet visus dalībniekus par aptaujas tēmu un tā atrašanās vietu. Turklāt katram dalībniekam ir jāpārzina inženiertehnisko un ģeoloģisko apsekojumu veikšanas tehniskais akts.

Rakšanas aptaujas galvenais mērķis ir novērtēt uzceltas ēkas (konstrukcijas) drošību ekspluatācijas laikā. Veicot šo procedūru pašā būvdarbu sākumā, izstrādātājs saņem garantiju, ka, konstatējot jebkādus defektus, viņš to varēs novērst būvniecības sākumā pirms objekta nodošanas ekspluatācijā. Gadījumā, ja nav veikti darbi rakšanas darbos, iegūti neprecīzi dati utt., Būvniecības defektu risks objekta būvniecībā vai ekspluatācijas uzsākšanas laikā pastāv.

Likuma veidlapa, lai pārbaudītu atklātās bedrītes un bedrītes pamatnēm

Pamatnes augsnes kvalitātes pārbaude atklātā bedre (IGASN)

Apstiprināts ar Maskavas valdības pirmā premjerministra 1999. gada 19. aprīļa rīkojumu N 323-RZP

Veidlapa Nr. 8/99

Atbilstība: neatbilstošs materiāls

Materiālu veids: akts (forma)

Saskaņā ar Maskavas valdības 2005. gada 28. decembra dekrētu Nr. 1064-ПП, no 2006. gada 1. aprīļa Valsts institūcija - Maskavas Valsts arhitektūras un būvuzraudzības inspekcija tika pārveidota par izpildinstitūciju - Maskavas pilsētas Valsts būvniecības uzraudzības komiteju (Maskavas Valsts būvuzraudzība).

Ģeoloģiskā izpēte: bedrītes pārbaude

Apsekojums bedrē

Katrs projektētais bedre iet cauri ģeoloģiskās apsekošanas procedūrai. pēc kura viņš saņem komisiju ar klienta pārstāvi. Atkritumu apsekojums tiek veikts, lai noteiktu indikatoru atbilstību jau atklāto augsni, kā arī projektā pieņemtos rādītājus saskaņā ar inženierijas un ģeoloģisko apsekojumu rezultātiem. Pozitīvs rezultāts no pieņemšanas bedres ir likums inspekcijas bedre. Kas ir apkopots 4 eksemplāros. Autora un ģeotehniskā uzraudzība, līgumslēdzēja organizācija un ģeoloģiskā organizācija, kas tieši veica apsekojumu par augsnes kvalitāti bedrē, saņem vienu atsevišķu kopiju.

Kuģa pārbaudes procedūras īpatnības

Rakšanas izpēte sākas ar ģeologa inženiera aizbraukšanu uz teritoriju, lai iepazīstinātu viņu ar izraktajām izraktajām vietām, kā arī aprakstu par sienās atvērtām augsnēm. Iepriekš veiktie inženierģeoloģiskie un ģeoloģiskie pētījumi ar izstrādāto tehnisko ziņojumu par teritoriālo izpēti ir pamats, lai noskaidrotu un detalizētu jaunos rakšanas rādītājus. Izrakumu izmēri un atzīmes, tā faktiskā gultne, kā arī augsnes kvalitāte sakrīt ar projekta ģeoloģisko sadaļu. Komisija, balstoties arī uz datiem par projektu, nosaka iespēju izveidot pamatsplākšus projekta augstumā vai mainīt jebkādos apstākļos.

Pilnīgi atvērtu rakšanas vizuālo pārbaudi veic ģeoloģiskais inženieris. Viņš arī nodarbojas ar sienās aprakstīto augsnes aprakstu, un, pamatojoties uz šo aprakstu, viņš pārbaudīs augsnes kvalitāti uz bedres sienām. Ģeoloģijas inženieris iegūto informāciju salīdzina ar datiem, kas ir pieejami inženierģeoloģisko apsekojumu tehniskajā ziņojumā. Pēc tam, kad ir veikts viss nepieciešamo darbu saraksts, inženieris izstrādā eksaminācijas pārbaudes sertifikātu. Tajā viņš apraksta atklātās augsnes, norāda uz atklāta gruntsūdens klātbūtni vai trūkumu. analizē raktuvju faktisko atzīmju atbilstību projektā norādītajām atzīmēm un norāda arī citu papildu informāciju.

Ir svarīgi, lai pārbaudes procedūra tiktu veikta ar žāvētu pamatnes virsmu. Diezgan bieži inženierzinātniskie apsekojumi šim darbam ir pakļauti dažiem sarežģījumiem. Tātad, piemēram, pilsētu apstākļos (ar lielāku ēku blīvumu) ir tehnogēnas dabas komplikācijas: jauna bedres rakšana ir veco pamatu un utilitāšu fragmenti, kā arī mākslīgo augsnes daļas. Šajā gadījumā tiek veikta papildu paraugu ņemšana no augsnes un tiek veikts pētījums, lai iegūtu precīzāku būvlaukuma pētījumu.

Ja augsnes testa parauga rezultātos ir būtiskas neatbilstības ar pieņemtajiem gala inženierģeoloģiskajiem rezultātiem projektā, tad šai vietnei tiek piešķirti papildu inženierģeoloģiskie apsekojumi. Šo apsekojumu apjoms ir pietiekams, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas projektā. Ja jūs neatbilstat šim ieteikumam, esošās atšķirības var izraisīt izmaiņas projektos vai augsnes atvēršanā pieņemtajos lēmumos inženierģeoloģiskajā ziņojumā, kurā nav datu.

Rakšanas pārbaude tiek pabeigta pēc Darba izpildes akta saņemšanas, kurā sīki aprakstītas atklātā augsne izpētītajā teritorijā, gruntsūdens, ja ir kāds (prombūtne), faktisko rakšanas augstumu atbilstība projektēšanas augstumam un cita informācija.

Izrakta aptaujas dokumentācijas sastāvdaļas

Gala dokumentācijā jāiekļauj šādas sastāvdaļas:

pamatu, rakšanas darbi un stiprinājumi (ja tādi būvniecības laikā mainīti)

Tiek veikta analīze par to, kā reālie rādītāji atbilst projektā norādītajiem rādītājiem, kā arī cita informācija, kam ir papildu raksturs. Pamatnes virsmai jābūt sausai - tas ir svarīgi pārbaudes laikā. Ļoti bieži ģeoloģiskie pētījumi, lai apsekotu bedres, saskaras ar grūtībām. Ja pilsētā tiek veikta izpēte, rodas grūtības, kas ir tehnogēnas: jaunu raktuvju rakšanas procesā saskaras veco ēku pamatu daļas un tehnogēnās augsnes. Šajā situācijā ir nepieciešams papildu augsnes žogs un rūpīgs pētījums, lai maksimāli izpētītu turpmākās būves teritoriju. Ja iegūti augsnes kontroles pētījuma rezultāti ar lielām pretrunām ar projektā noteiktajiem standartiem, šajā vietā tiek veikti papildu pētījumi.

Izstrādājot aktu, ir nepieciešams tehniskā klienta pārstāvis, lauka uzraudzība un komisijas atbildīgais darbinieks. Akts ir sastādīts vismaz 4 eksemplāros, un to paraksta katrs komisijas loceklis.

Pēc darbības akta parakstīšanas katrs paraugs tiek aizzīmogots ar organizācijas zīmogu, kas veica pārbaudi. Aptaujas procedūras specifika Aptaujas sākuma posms ir ceļojums uz teritoriju, kur atrodas bedre, speciālists ģeologu jomā.

Ģeologs sastopas ar kaudzēm un uzrāda augsnes aprakstus, pārbauda augsni tranšejas sienās. Lai precizētu jaunos rādītājus un detalizētu tos, tiek izmantoti iepriekšējā pētījuma laikā apkopotā oficiālā tehniskā ziņojuma dati.

Ņemot vērā bedre izmēru, faktisko atrašanās vietu slāņiem.

Ēku un būvju pamatu apsekojums atklātā bedres.

Būvlaukumā, ceturksnī, ielā, ēkā, mājas numērā tika pārbaudīta būvlaukuma atklātā bedre izbūve (objekta nosaukums): (būvlaukums, ceturksnis, iela, ēka, mājas numurs) Pārbaudes laikā tika noteikts: 1. Zemes pamatnes līmenī pamatnes bedres atbilst inženierijas un ģeoloģisko apsekojumu datiem un Iesniegts: 2 Gruntsūdens atverē bedres nav atvērts 3.
Virsmas plānošanas atzīmes saskaņā ar projektu. 4. Ēkas izmēru plānotais izvietojums atbilst skatei 1: 500 m-ba, kas pievienota tehniskajam secinājumam Nr. Mosgorgeotrest 5. Zemes rakšanas grīdas marķējumi: pēc projekta faktiski 6. Projekta pamatu projektēšana 7. Zemes darbi šķēršļi (vājas augsnes, vecas akas, veco ēku pamati, izgāztuves uc), kas prasa izmaiņas fonda dizainā 8.

Pamatnes pamatnes paraugu pārbaudes sertifikāts

Augsnes kvalitātei jāatbilst sadaļā, kas norādīta plānā. Īpašā komisija, pamatojoties uz projekta informāciju, nosaka, vai pamatu var uzstādīt uz marķieriem, kas tiek sniegts projektā, vai arī veic izmaiņas, atkarībā no apstākļiem.

Vizuālo pārbaudi ar izraktu bedrē veic ģeoloģijas speciālists. Ģeologs arī sniedz aprakstu par atklātu zemi uz bedre sienām.

Pamatojoties uz šiem aprakstiem, veic aptauju par augsnes kvalitāti. Ģeoloģijas speciālista iegūtie dati ir salīdzināmi ar ziņojumā sniegto informāciju, kas veikta, pamatojoties uz ģeoloģiskiem pētījumiem.

Pēc visu attiecīgo darbu pabeigšanas ģeologs atstāj darbību, kas apstiprina, ka bedre ir apskatīta. Pārbaudes sertifikātā norādīts atvērto augsnes apraksts, norādīts gruntsūdens atrašanās vieta, ja tāds ir.

Citāts: Iesūtījis Ankl Benz Nav iniciatoru.... Tas ir paslēptu darbu akts. Ir likuma forma. Situācija ir šāda: līgumslēdzējs nav izstrādājis aktus, lai pārbaudītu pamatus un pat nesaprot, kas tas ir, lai gan projektā ir paredzēta recepte, bet saskaņā ar SP 45.13330.2012: 11.13.

Aptaujas organizācijas ģeologa sagatavoto pamatojumu pieņemšanas akcijās ir nepieciešams: novērtēt projekta pamatnostādņu atbilstību; norādīt pamatojumu un fondu grozījumus, kā arī darbu izpildes projektu pēc pamatojuma starpposma pārbaudēm; sniegt ieteikumus turpmākam darbam. 11.14.

Atļauts veikt nākamo darbu grants pamatnes ierīcē zem pamatnes; (būvdarbu, būvju, inženiertehniskā un tehniskā atbalsta tīklu sadaļa) Papildu informācija Akts ir sastādīts 4 papildinājumā: dabiskās pamatsistēmas Nr.1 ​​izpilddirektors. Būvuzraudzības projekta izstrādes vai tehniskā klienta pārstāvis. CJSC "Megapolis" celtniecības direktors Ivanov S.V. (amats, uzvārds, iniciāļi, paraksts) Būvnieces pārstāvis ZJSC MONTAZHSTROY T. Yu Petrov būvniecības komplekss (amats, uzvārds, iniciāļi, paraksts) Celtniecības vadības pārstāvis būvniecības kontroles jautājumos Būvniecības kontroles inženieris MONTAŽSTROY CJSC A.V.

Pamatnes pamatu augsnes pārbaudes sertifikāts

Visas bedrītes ir pakļautas pārbaudei, ko veic ģeoloģijas speciālisti. Pēc pārbaudes procedūras īpaša komisija ieņem pamatni, klients vai viņa pārstāvis noteikti piedalās šajā procesā. Aptauja tiek veikta, lai noteiktu tehnisko indikatoru atbilstību jau izraktu augsni un izveidoto plānu, pamatojoties uz datiem, kas iegūti ģeoloģisko pētījumu laikā. Pozitīvi pierādījumi par bedrei ir darbība, kas apstiprina, ka grāvis ir pārbaudīts.

Izpilda četras pārbaudes sertifikāta kopijas. Vienu kopiju saņem katra organizācija, kas piedalās augsnes kvalitātes pārbaudē (būvuzņēmēji, ģeologi, organizācijas, kas veica ģeotehnisko uzraudzību un arhitektūras uzraudzību).

Pamatu pamatnes augsnes pārbaudes sertifikāts

LLC "Empire" Alexandrov Y.M. Pārskats, kas piedalījās aptaujā (amats, uzvārds, iniciāļi, pārstāvniecības dokumenta detaļas), tika pārbaudīts SIA "Empire" veikto darbu Nr. 16 no 2015. gada 10. februāra (amats, uzvārds, iniciāļi, pārstāvniecības dokumenta detaļas) »(Būvnieka, kurš veica darbu, nosaukums) un apkopojis šo aktu: 1. Pārbaudei ir iesniegti šādi darbi: Dabas pamatnes ierīce pamatnei A-D / 6-8 pie markas-2 000; (slēpto darbu nosaukums) 2.

Darbi tika veikti saskaņā ar projekta dokumentācijas projekta kodu RRC-КДР / П-02-КЖ (numurs, citas rasējuma detaļas, OOO Stroyproject, GIP Nikolajeva AM projekta dokumentācijas nosaukums, informācija par personām, kas iesaistītas projekta dokumentācijas sadaļas sagatavošanā) 3.

Baltkrievijas izlases fondu pamatu augšņu pārbaude

CJSC "Megapolis" Ivanov S.V. 2015. gada 20. jūlija rīkojums Nr. 24 (amats, uzvārds, iniciāļi, pārstāvniecības dokumenta detaļas) Būvuzņēmēja pārstāvis Petrovs T.Yu. ZJSC MONTAZHSTROY celtniecības kompleksa vadītājs Pasūtījums Nr. 2, datēts ar 2015. gada 20. jūliju (amats, uzvārds, iniciāļi, pārstāvniecības dokumenta detaļas) Personas pārstāvis, kas veic celtniecību būvniecības kontroles jautājumos, tiek būvēts inženieris. kontroles uzņēmums "MONTAŽSTROY" Sidorov A.V. 2015. gada 18. augusta rīkojums Nr. 11 (amats, uzvārds, iniciāļi, pārstāvniecības dokumenta detaļas) Par projekta dokumentācijas sagatavošanu atbildīgās personas pārstāvis. Dizainera inženieris Mihailovs P. N., 2015. gada 1. augusta rīkojums Nr. 67 (amats, vārds, iniciāļi, pārstāvniecības dokumenta detaļas) Personas pārstāvis, kurš veica pārbaudāmo darbu Ch.

Būvlaukumā, ceturksnī, ielā, ēkā, mājas numērā tika pārbaudīta būvlaukuma atklātā bedre izbūve (objekta nosaukums): (būvlaukums, ceturksnis, iela, ēka, mājas numurs) Pārbaudes laikā tika noteikts: 1. Zemes pamatnes līmenī pamatnes bedres atbilst inženierijas un ģeoloģisko apsekojumu datiem un Iesniegts: 2 Gruntsūdens atverē bedres nav atvērts 3.

Virsmas plānošanas atzīmes saskaņā ar projektu. 4. Ēkas izmēru plānotā atrašanās vieta atbilst skalas 1: 500 skices skalai, kas pievienota tehniskajam secinājumam Nr. Mosgorgeotrest 5. Pamatu bedrītes zīmes veido: saskaņā ar projektu faktiski 6.

Projekta pamatu uzbūve 7. Rakšanas darbu laikā tika konstatēti šķēršļi (vāji augsne, vecas akas, veco ēku pamats, izgāztuves uc), kas prasa mainīt pamatnes konstrukciju 8.
Perm, Solnechnaya St. 15/2, tālrunis / fakss 8 (657) 3699534 individuālie uzņēmēji; Persona, kas veic CJSC MONTAZHSTROY, OGRN 1027402000766, TIN 7451002391 (nosaukums, OGRN, TIN, uzvārds, OGRN, TIN, uzvārds, vārds, patronimitāte, pases dati, dzīvesvieta, tālrunis / fakss). Uzņemšanas apliecības numurs un izdošanas datums Saint-SRO-S-030-0281-5455186451-2014 darbi, kas datēti ar 07.02.2014., ko izsniedzis NC SRO "Dienvidu Urāles SSK" būvniecībai, rekonstrukcijai, kapitālbūvju objektu kapitālā remontam, kas ietekmē kapitāla būvniecības objektu drošību, norādot pašregulējošo organizāciju, tās izsniegts 1, pasta indekss, tālrunis / fakss - juridiskām personām un 454015 K.K.

Šo pētījumu apjomam jābūt pietiekamam, lai projektā veiktu nepieciešamās izmaiņas. Šis ieteikums ir jāievēro, pretējā gadījumā atšķirības izraisīs izmaiņas plānā pieņemtajos lēmumos, jums būs jāatver augsne, par kuru tehniskajā pārskatā nav datu.

Sertifikācijas procedūra tiek uzskatīta par pabeigtu pēc tam, kad akts ir saņemts, norādot, ka veikts aptaujas darbs. Kas iekļauts aptaujas dokumentācijā Apsekojuma dokumentāciju veido vairākas daļas: - bedrītes rasējums; - žurnāls, kurā tiek ierakstīti visi veiktie darbi un autoru kontrole; - pierādījumi par bedres ģeodēzisko atdalīšanu; - slēptas dabas darba sertifikāti (augsnes īpašības, pakaišu sastāvs, augsnes celtspēja); - darbība, kas apstiprina raktuves rakšanas darbu.