8.5.4. Pāļu pamatu kontrole un pieņemšana

Pāļu un grillu kontrole un pieņemšana notiek klienta tehniskās uzraudzības dienestā, piedaloties projekta pabeigušajiem pāļu fondiem un būvniekiem, kuri ir pabeiguši projektu.

Pāļu pamatu pieņemšana tiek veikta divos posmos: pēc kaudzes darbu izpildīšanas un pēc darbu izpildes grillu ierīcē.

Pāļu un izkliedēšanas darbu laikā klients tiek uzraudzīts un klients uzrauga būvnieku atbilstību fonda projekta prasībām, darbu veikšanas projektu un savlaicīgu konstatēto defektu novēršanu vai to rašanās novēršanu.

Ir aizliegts uzstādīt grillagus un noņemt vietas vai urbšanas iekārtas no vietas, līdz tiek novērsti trūkumi, kas atklāti lauka uzraudzībā un pāļu lauka pieņemšanā. Pirms grilu pieņemšanas ir aizliegts uzstādīt ēku un būvju konstrukcijas.

Lai noteiktu ieguves vietu, jāiesniedz šāda izpilddokumentācija:

 • - karoga pieņemšanas akts braukšanai (vai nogurdināšanai);
 • - darbosies celtniecības asu un fondu ģeodēziskajā sadalījumā;
 • - ražotāju pases pāļi, pāļi, čaumalas, dzelzsbetons un betona maisījums (urbtiem pāļiem un grillēm);
 • - pāļu izkārtojums, norādot to novirzes plānā un augstumā;
 • - baļķu vai pāļu čaumalas, urbšanas baļķi un baļķu betonēšanas akas (uz urbtiem pāļiem);
 • - kopsavilkuma paziņojumi par iegremdēto vai iegrieztu urbumu pāļiem;
 • - vadāmo pāļu un čaulu dinamisko pārbaužu rezultāti;
 • - pāļu statisko testu rezultāti (ja tie bija paredzēti);
 • - urbumu pāļu testi.

Balstoties uz projektēšanas, aptaujas un izpildes materiālu analīzi, tiek konstatēta kaudzes lauka piemērotība un turpmāka darba iespējamība.

Rūpnīcā izgatavotu pāļu noraidīšana jāveic rūpnīcā, lai izslēgtu pāļu piegādi ar novirzēm, kas pārsniedz pieļaujamos standartus pāļiem būvlaukumā.

8.41. TABULA. ATĻAUTS PILDU DEFENSE

Atkauloto pāļu ražošanas kvalitātes kontrole tiek veikta saskaņā ar tabulā sniegtajiem ieteikumiem. 8,38-8,40. Plāšu novirzes plānā nedrīkst pārsniegt tabulā norādītās pieļaujamās vērtības. 8,41.

Pāļu skaits ar maksimālajām novirzēm nedrīkst pārsniegt 25% no kopējā pāļu skaita ar lentes kārtību un 5% ar pāļu čaumalām. Jautājums par pāļu izmantošanu ar novirzēm, kas pārsniedz pieļaujamās, nosaka plūmju pamatu projekta autors.

Grilēšanas betonēšanu var veikt tikai pēc pāļu uzņemšanas, ierīces sagatavošanas, armējošo tīklu, stieņu, iegultās enkura plākšņu detaļu, skrūvju (ar tērauda kolonnu) vai stikla veidojošo polikarbonu (ar precastbetona kolonnu) uzstādīšanu un pieņemšanu. Īpaša uzmanība jāpievērš nepieciešamībai droši nostiprināt enkura skrūves vai stikla formēšanas ieliktņus uz veidni, jo ēkas vai konstrukcijas kolonnu uzstādīšanas precizitāte ir atkarīga no to atrašanās vietas precizitātes.

Grilāju izmēri un to elementi (augšējais, apakšējais, pakāpieni, stikla dibens, ja tas ir paredzēts utt.) Jāatbilst projektam. Ar ēkas pazemes būvju (kanāli, bedrītes, apraktu telpas utt.) Projekta autoriem jākoriģē izmaiņas grilžu izmēros, ko izraisījuši, piemēram, pāļu novirzes pārāk pieļaujamās, dublētu pāļu utt. Izteiksmē.

Uzstādot veidni, jānodrošina, lai visi projektā paredzētie pāļi vai papildus apzīmētie dubultie pāļi ir iekļauti grillaža ķermenī, t.i. bija uzstādīšanas veidnes kontūras iekšpusē.

Pāļu galviņām jābūt nogrieztam ar vienu marķējumu, kas noteikts projektā, jo apakšējā stiegrojuma josla ir uzlikta virs tām, un tādēļ griešanas apakšējā darba stiegrojuma pozīcija, kas nepieciešama aprēķiniem, ir atkarīga no pāļu galviņu atzīmēm pēc griezuma.

Rostverk vajadzētu izgatavot no konkrētā dizaina zīmola. Betona griešanas betona samazinājums (salīdzinot ar konstrukciju) var izraisīt tā nepietiekamo izturību, strādājot pie sānu spēka.

Ēkas vai konstrukcijas atbalsta konstrukciju uzstādīšana ir atļauta tikai pēc grillu pieņemšanas.

Sorochan E.A. Pamati, pamati un pazemes celtnes

Kontrole, uzstādot pāļu pamatus

Operāciju un kontroles sastāvs

Tehniskās prasības un ierobežojumi

SNiP 3.02.01-87 "Zemes darbi, pamati un pamati", 11.6. Sadaļa, tabula. 18 (izvilkumi no tabulas)

SP 45.13330.2012 "Zemes konstrukcijas, pamati un pamati", 12.7.5. Sadaļa, tabula. 12.1 (izvilkumi no galda)

Viņš ir atļauts!

- iegremdēti pāļi ar plaisām, kas lielākas par 0,3 mm.

Prasības lietišķo struktūru kvalitātei

GOST 19804-91 "Dzelzsbetona pāļi. Specifikācijas.", 1.3.11. lpp., tab. 3

GOST 19804-2012 "Saliekamās dzelzsbetona pāļi"., lappuse 6.13, tab. 3

Uz pāļu virsmas nav atļauts:

 • čaulas ar diametru 15 (20 jauni GOST) mm un dziļumu 5 (10 jauni GOST) mm;
 • betona pārplūdi ar augstumu virs 5 mm;
 • vietējie betona pārsegumi pāļu stūrī ar dziļumu, kas pārsniedz 10 (20 jaunas GOST) mm un kuru kopējais garums pārsniedz 50 (100 jaunas GOST) mm uz 1 m pāļu;
 • betona un apvalka ap kaudzes galu;
 • plaisas, izņemot platumu, kas pārsniedz 0,1 mm, plaisas.

Marķējums

Uz kaudzes sānu virsmas 50 cm attālumā no gala vai beigās jāpiemēro neizdzēšama krāsa:

 • ražotāja preču zīme;
 • zīmolu pāļi;
 • kaudzes izgatavošanas datums;
 • OTC zīmogs;
 • kaudzes svars.

Katrai pāļu pusei jāpievieno noteikta forma ar kvalitātes sertifikātu.

Pāļi jāuzglabā, šķiroti ar zīmogām pāļos ar augstumu ne vairāk kā 2,5 m, horizontālām rindām, malām vienā virzienā. Starp horizontālajām pāļu rindām jābūt ielīmētām koka spilventiņiem, kas atrodas blakus celšanas cilpām vai, nepastāvot cilpām, vietās, kas paredzētas pāļu uztveršanai to transportēšanas laikā. Blīves jāatrod vertikāli viena virs otras, blīvju biezumam vajadzētu būt par 20 mm lielākam par cilpu augstumu.

Darba instrukcijas

SNiP 3.02.01-87 "Zemes darbi, pamati un pamati", PP. 11.5., 11.10

Virsmu pāļu atteices ātrums vai svārstību amplitūda pāļu vibrācijas iegremdēšanas beigās nedrīkst pārsniegt aprēķināto vērtību. Neveiksme kaudzes beigās jāmēra ar precizitāti līdz 0,1 cm.

Būtu jāpārbauda pāļi, kuru garums nepārsniedz 10 m un kuru izmērs pārsniedz 15% no projektētā dziļuma, un lielākiem garuma kaudzēm, kas nepietiekami izmantoti vairāk nekā par 10% no projektēšanas dziļuma, bet, ņemot vērā to, ka konstrukcijas dziļums ir vienāds vai mazāks, jāpārbauda iegremdēšanas iemesli, pamatojoties uz par kuriem būtu jālemj par iespēju izmantot esošos pāļus vai papildu niršanu.

Pāļu bojājuma gadījumā un piespiedu iegremdēšanas gadījumā zem projekta marķējuma tam ir jāsaskaņo ar projekta organizāciju, lai palielinātu to monolītā dzelzsbetona konstrukciju.

Palešu braukšanas laikā pielaides

Pāļu un grillu kontrole un pieņemšana notiek klienta tehniskās uzraudzības dienestā, piedaloties projekta pabeigušajiem pāļu fondiem un būvniekiem, kuri ir pabeiguši projektu.

Pāļu pamatu pieņemšana tiek veikta divos posmos: pēc kaudzes darbu izpildīšanas un pēc darbu izpildes grillu ierīcē.

Pāļu un izkliedēšanas darbu laikā klients tiek uzraudzīts un klients uzrauga būvnieku atbilstību fonda projekta prasībām, darbu veikšanas projektu un savlaicīgu konstatēto defektu novēršanu vai to rašanās novēršanu.

Ir aizliegts uzstādīt grillagus un noņemt vietas vai urbšanas iekārtas no vietas, līdz tiek novērsti trūkumi, kas atklāti lauka uzraudzībā un pāļu lauka pieņemšanā. Pirms grilu pieņemšanas ir aizliegts uzstādīt ēku un būvju konstrukcijas.

Lai noteiktu ieguves vietu, jāiesniedz šāda izpilddokumentācija:

  - akmens pieņemšanas akts, lai vadītu (vai padarītu urbtākus) pāļus; - celtniecības asu un pamatu ģeodēziskā sadalījuma akts; - pāļu, čaulu pāļu, pastiprināto būru un betona betonu pases (uz urbtiem pāļiem un grillām); - pāļu izpildmehānisms, norādot to novirzes plānā un augstumā, - rievu vai apvalku pāļu apaļkoki, urbjmašīnas un labu betonēšanas rāmji (urbtiem pāļiem), - kopsavilkuma deklarācijas par iegremdējamiem bloķēšanas blokiem vai garlaicīgi Wai; - dinamisko testu rezultāts ar piedziņas pāļiem un čaumalām; - pāļu statisko testu rezultāti (ja tie ir paredzēti); - urbtu pāļu betona testu rezultāti.

Balstoties uz projektēšanas, aptaujas un izpildes materiālu analīzi, tiek konstatēta kaudzes lauka piemērotība un turpmāka darba iespējamība.

Rūpnīcā izgatavotu pāļu noraidīšana jāveic rūpnīcā, lai izslēgtu pāļu piegādi ar novirzēm, kas pārsniedz pieļaujamos standartus pāļiem būvlaukumā.

8.41. TABULA. ATĻAUTS PILDU DEFENSE

AtkāpesPieļaujamo noviržu vērtība, vadot kvadrātveida un taisnstūrveida pāļus, doba apaļa ar diametru līdz 0,5 m, bloķējot dobās apaļās pāļus ar diametru 0,5-0,8, urbējot urbumus ar putekļiem ar diametru, kas lielāka par 0,5 MPo, urbuma dziļums - ± 100 mmBet caurumu diametrs - - ± 50 mm Dziļuma paplašināšanās - ± 100 mmUzņemšanas dziļumā ar garumu: līdz 10 m vairāk nekā 10 m0,5 m1 m 0,5 m1 m - Plānā: a) vienrindas ķīļveida izvietojums: pāri asij gar asi) Bušas ar divām un trim pāļu rindām: ekstremālām pāļiem pāri pāļu asij inde uz tērauda pāļiem un ekstrēmām pāļu rievu pāļiem) ar cieto pāļu laukumu zem pāļu visās ēkās vai konstrukcijās: ekstremāls vidējs g) viengabala pāļiem kolonnu gadījumā 0,2 d0,3 d0,2 bp0,3 bp 0, 2 bp0,4 bp5 cm3 cm 10 cm 15 cm - - 8 cm - 10 cm 15 cm - -8 cm - vertikālais 1% 1% 1%

Atkauloto pāļu ražošanas kvalitātes kontrole tiek veikta saskaņā ar tabulā sniegtajiem ieteikumiem.

8,38-8,40. Plāšu novirzes plānā nedrīkst pārsniegt tabulā norādītās pieļaujamās vērtības. 8,41.

Pāļu skaits ar maksimālajām novirzēm nedrīkst pārsniegt 25% no kopējā pāļu skaita ar lentes kārtību un 5% ar pāļu čaumalām. Jautājums par pāļu izmantošanu ar novirzēm, kas pārsniedz pieļaujamās, nosaka plūmju pamatu projekta autors.

Grilēšanas betonēšanu var veikt tikai pēc pāļu uzņemšanas, ierīces sagatavošanas, armējošo tīklu, stieņu, iegultās enkura plākšņu detaļu, skrūvju (ar tērauda kolonnu) vai stikla veidojošo polikarbonu (ar precastbetona kolonnu) uzstādīšanu un pieņemšanu. Īpaša uzmanība jāpievērš nepieciešamībai droši nostiprināt enkura skrūves vai stikla formēšanas ieliktņus uz veidni, jo ēkas vai konstrukcijas kolonnu uzstādīšanas precizitāte ir atkarīga no to atrašanās vietas precizitātes.

Grilāju izmēri un to elementi (augšējais, apakšējais, pakāpieni, stikla dibens, ja tas ir paredzēts utt.) Jāatbilst konstrukcijas elementiem.

Ar ēkas pazemes būvniecības projekta (kanāli, bedrītes, apbedītas telpas uc) autoriem jākoriģē grilas izmēru izmaiņas, ko izraisa, piemēram, pāļu novirzes pārāk pieļaujamās, dublētu pāļu utt. Izteiksmē.

Uzstādot veidni, jānodrošina, lai visi projektā paredzētie pāļi vai papildus apzīmētie dubultie pāļi ir iekļauti grillaža ķermenī, t.i. bija uzstādīšanas veidnes kontūras iekšpusē.

Pāļu galviņām jābūt nogrieztam ar vienu marķējumu, kas noteikts projektā, jo apakšējā stiegrojuma josla ir uzlikta virs tām, un tādēļ griešanas apakšējā darba stiegrojuma pozīcija, kas nepieciešama aprēķiniem, ir atkarīga no pāļu galviņu atzīmēm pēc griezuma.

Rostverk vajadzētu izgatavot no konkrētā dizaina zīmola. Betona griešanas betona samazinājums (salīdzinot ar konstrukciju) var izraisīt tā nepietiekamo izturību, strādājot pie sānu spēka.

Ēkas vai konstrukcijas atbalsta konstrukciju uzstādīšana ir atļauta tikai pēc grillu pieņemšanas.

  Datums: 06/16 / 2015Views: 2008Rating: 17

No dažādiem uzņēmumiem vai būvniecības organizāciju bāzēm uz darba vietu iepriekš sagatavotā veidā tiek piegādāti koka un dzelzsbetona, loksnes pāļi un metāla caurules.

Diagramma par ierīci izurbto pāļu.

Pāļi iegremdē vibrāciju, ievilkšanu, triecienu, skrūvēšanu, izmantojot elektroosomu vai visu šo metožu kombināciju. Konkrētās metodes izmantošanas efektivitāte galvenokārt ir atkarīga no mola apstākļiem un pāļu novirzes līmeņa.

Funkcijas piltuvē

Sagatavojot pāļu pamatus un lokšņu slīpēšanu, jāņem vērā šādi aspekti, nodrošinot drošības garantiju:

  atrašanās vietas shēma darbam ar pazemes būvēm (elektriskie kabeļi ar to vadīšanas dziļuma definīciju, elektropārvades līnijas, mājas un citas konstrukcijas) un to aizsardzības pasākumi, urbšanas un pāļu aprīkojuma pamatnes sagatavošana, pamatojoties uz būvlaukuma inženiertehniskajiem un ģeoloģiskajiem apstākļiem, un izmantoto iekārtu veids; hidrometeoroloģisko apstākļu shēma, strādājot pie ūdens teritorijas, un pasākumi, lai novērstu iespējamos defektus mēles un pāļu sadalītas situācijas.

Pāļu braukšanas rāmis.

Lai iegūtu visprecīzākos faktus par pāļu fonda glabāšanu, celtniecības uzņēmums, kas veic būvniecību, nepieciešamības gadījumā veic līgumdarbu saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām. Tie ir saistīti ar testēšanu svaystaticheskoy vai dinamiskas slodzes. Tajā pašā laikā pāļi tiek pārbaudīti atbilstoši nepieciešamajiem standartiem un drošības noteikumu projektam.

Pārvietošanas, pacelšanas, uzglabāšanas un montāžas procesā pāļi, to čaulas un dībeļi jāuzņemas pret dažiem pasākumiem pret to iespējamo bojājumu. Sakņu un mēles un rievu slēdzenes, pacelšanas laikā ar kabeli, jāaizsargā ar koka spilventiņiem. Tālākai izmantošanai jānoņem mēle, kas tiek izmantota bedrītēm vai citām pagaidu konstrukcijām.

Veicot urbšanu dībeļi un dzelzsbetona pāļi, ir vērts izmantot drošības vāciņus, kas aprīkoti ar augšējo un apakšējo amortizatoru. Atslēgas galvas vāka un pāļa sānu plakņu vidū nedrīkst būt vairāk par 1 cm no abām pusēm.

Lai iegremdētu iepakotus vai paplašinātus koka pāļus, ir nepieņemami izmantot vibrācijas pāļu draiverus.

Šādas ierīces, kas aprīkotas ar kaudzēm vai mēli, stiprināšanai obligāti jābūt mēreni stingrām. Darbu ar tērauda kaudzes iegremdēšanu un apvalkiem, izmantojot pāļu urbjus vai peldošos celtņus, var veikt tikai ar viļņiem ūdens zonā, kas nepārsniedz 2 punktus. Tādējādi visas peldošās iekārtas tiks droši nostiprinātas.

Ierīces vispārējā shēma ir garlaicīgi pāļi.

Vadot pirmos 5-20 strukturālos elementus, kas novietoti dažādos būvlaukuma punktos, tiek reģistrēts ietekmes uz ierīci skaitītājs. Kopējais streiku skaits citu pāļu niršanai neņem vērā.

Komponenta iegremdēšanas procesa samazināšana ir iespējama tikai apgabalos, kas atrodas vismaz 20 m attālumā no esošajām būvēm un mājām. Lai samazinātu spiedienu, ūdens patēriņu un sūknēšanas ierīču jaudu, to sagrauj kombinācija ar pāļu iekraušanu vai braukšanu, izmantojot urbjus āmurus.

Ja šādu konstrukciju diametrs ir līdz 1 m, ir atļauts izmantot vienu mazgāšanas līniju, kas novietota sekcijas centrā. Korpusiem, kuru diametrs ir lielāks par 1 m, izplūdes caurule jāievieto korpusa plaknē 1-1,5 m attālumā.

Niršanas beigās izskalošana apstājas, pēc tam pāļu iegremdē ar urbšanas āmuriem vai vibrējošu pāļu vadītāju līdz projektēšanas kļūmei, neizmantojot izskalojumu.

Saglabājot mirstīgo augsnes stāvokli, izmantojot konkrētu objektu, var izmantot šādus kaudzes pamatnes variantus:

  iepriekš urbtu urbumu pāļu uzstādīšana, kuru diametrs ir vismaz 5 cm lielāks par lielāko pāļa šķērsgriezumu, ar brīvo teritoriju piepildīšanu ar smilšu kaļķu vai smilts māla javu; braukšanas stieni uz priekšu urbtām caurulēm, kuru diametrs ir mazāks par apaļa diametru struktūras vai mazākais šķērsgriezums; stieņu iegremdēšana pirms atkausētās augsnes; stieņu tieša iegremdēšana plastmasas sasaldētā augsnē.

Ķīpu un skrūves pamatne.

Drošības nolūkos jau pabeigtās akas jāaizver vai jāierobežo. Tajā pašā laikā to dziļums nepārsniegs pieļaujamo stieņu dziļumu vairāk kā 20 cm. Šīs konstrukcijas laikos jāuzstāda urbumos, izņemot urbuma sienu iegrimšanu.

Pilnas slodzes pamatnes aprēķinātā slodze ir pieļaujama tikai pēc atbilstošā augsnes temperatūras režīma sasniegšanas. Temperatūras caurules, lai mērītu temperatūru zemē un kontrolētu tā sasalšanu ar stieņiem, kas ir daļa no konstrukcijas stāvokļa, ir iemontēti urbumos kopā ar stieņiem līdz pilnam dziļumam.

Vagonu skaits ar maksimāli pieļaujamām novirzēm no konstrukcijas stāvokļa nedrīkst pārsniegt 25% no kopējā stieņu skaita, bet pāļu gadījumā - kolonnas - 5%. Iespējas izmantot stieņus, kuros novirzes no konstrukcijas pozīcijas pārsniedz pielaidi, attiecīgās organizācijas ir apsvērušas.

Atpakaļ uz satura rādītāju

Pieļaujamā novirze no vertikālās ass no metinātām stieņiem (papildus pīlāriem) nedrīkst būt lielāka par 2%, lai nodrošinātu drošību.

Dubulto pāļu fona shēma.

Ja projektēšanas dokumentācijā ir paredzēts, ka stieņu iegremdēšana līdz projektā prasītajām atzīmēm, konstrukciju galviņu līmeņu pielaides nedrīkst pārsniegt konstrukcijas novietojuma pielaides.

Piestiprinot stieņus ar noteiktām pieļaujamajām atzīmēm, vienmēr jāpārvalda iegremdēšanas līmenis, jāņem vērā iespējamās novirzes konstrukcijā, lai atbilstu visām drošības prasībām un nepārsniegtu pielaidi.

Jāapzinās, ka pieļaujamās plākšņu novirzes no projekta plāna norādītās pozīcijas nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt šo pielaidi.

Atpakaļ uz satura rādītāju

Šī metode pamatojas uz šoku enerģijas (nafuzkas) izmantošanu, kuras ietekmē pāļu iegremdēšana atrodas apakšējā smailes mārciņā. Kā iekraušana, tas maina mārciņu daļiņas dažādos virzienos (nedaudz uz leju un uz augšu (dienas plaknē)).

Pateicoties injicēšanai, kaudze pilnībā izmaina mārciņas apjomu, kas ir gandrīz vienāds ar tā injekcijas vietas tilpumu. Attiecīgi, mārciņa pamats ir papildus saspiests. Mērogais mārciņa ap pāļu blīvēšanas apgabals plaknē, kas ir standarta gareniskajai kaudzes asij, stiepjas attālumā, kas vienāds ar 2-3 kaudzes diametriem.

Putekļu plūšana uz kaudzes virsmas tiek veikta, izmantojot īpašus mehānismus - visdažādāko veidu urbjus āmurus, no kuriem galvenie ir dīzeļdzinēji.

Celtniecības vietas bieži kļūst par vietņu izmantošanu, izmantojot cauruļveida un sucker-rod dīzeļa āmuriem.

Dīzeļzāveru āmura paraugu trieciena laukums ir kustīgs cilindrs, kas ir atvērts apakšā un virzās uz vadītāja stieņiem. Gadījumā, ja balonam, kas atrodas maisījuma sadedzināšanas kamerā, uz stacionāro virzuļa, enerģija iemet balonu uz augšu, un pēc tam notiek jauns trieciens, un cikls atkārtojas. Tērauda urbstieņu dēļu āmuri ir aprīkoti ar fiksētu cilindru, kam ir papēdis un kas ir vadoša struktūra.

Āmura trieciena laukums braukšanai ir kustīgs virzulis ar galvu. Maisījums tiek aizdedzināts un degviela tiek izsmidzināta brīdī, kad virzuļa galva trieciena cilindra sfēriskās dobuma plaknei, kurai piegādā degvielu. 1 minūti trīskāršoto dīzeļu āmuru triecienu skaits ir 50-60 un cauruļveida - 47-55.

Galvenais indikators, kas nosaka urbšanas āmuru iegremdēšanas jaudu, ir enerģija, ko uzliek ar vienu triecienu. Tas tieši atkarīgs no trieciena laukuma krišanas augstuma un svara un degvielas sadegšanas enerģijas.

Atpakaļ uz satura rādītāju

Pāļu sagriešanas shēma.

Skaitliskās vērtības un šoka enerģijas pielaides (kJ) var būt šādas izteiksmes:

attiecībā uz cauruļu āmuriem:

stieņu āmuriem:

kur Q ir āmura trieciena laukuma svara pielaide, H, h ir pielaides āmura trieciena laukuma augstumā.

Vienam triecienam nominālā enerģija, kā parādīts aprēķinu shēmā, ir šāda: Eh> 25P, kur P ir aprēķinātā slodze uz kaudzes.

Iegūtā vērtība tiek izmantota urbjošu āmuru izvēlei (saskaņā ar atsevišķām norādēm), pēc kuras to pārbauda, ​​izmantojot ierīces lietojuma koeficientu.

To iegūst no urbto āmuru un pāļu svara attiecības pret trieciena enerģiju:

K = (Q1 + q) / Eh, kur Q ir urbuma āmura faktiskais svars, q ir masas masa (ieskaitot pogu un vāciņa masu). Šis indikators svārstās no 3,5 līdz 6 atkarībā no pāļu materiāla un āmura dizaina. Piemēram, lai vadītu pāļu koka pāļi ar svayshtangovogo dīzeļa āmuru k = 3,5, un ar palīdzību cauruļveida - k = 6, L = 5.

Pilnībā izurbto āmuru komplektā ietilpst galvenokārt galvas vāciņš, kas kalpo, lai nostiprinātu kaudzi pāļu konstrukcijas vadotnēs, aizsargātu pāļu galviņu no mehāniskiem bojājumiem ar āmuru pūtījumiem un proporcionāli sadalītu ietekmi uz pāļu apjomu. Galvas vāka iekšējai struktūrai jābūt tādam pašam izmēram kā kaudzes galvai un tā kontūrai.

Atpakaļ uz satura rādītāju

Izgatavoto urbumu slāņu izgatavošanas procesa sastāvdaļas ar māla šķīdumu: a - urbšana; b - paplašinātās dobuma ierīce; in-stiprinājuma būra uzstādīšana; g-betona cauruļu uzstādīšana; d - betona dziļums.

Lai vadītu pāļi un noturētu urbja āmuru stāvokli, pacelšanas un uzstādīšanas laikā izmantojiet specializētus pacelšanas mehānismus - kopra. Galvenais kopras konstrukcijas elements ir bulta, pa perimetru kura ir uzstādīta āmurs braukšanai iepriekš pirms tās iegremdēšanas drošības noteikumu dēļ.

Slīpā tipa pāļi ir iegremdēti ar pāļu vadītājiem kopā ar slīpāšanu. Copra var būt aprīkots ar dzelzceļu (universāla tērauda torņa paraugs) vai ar pašgājēju struktūru - pamatojoties uz traktoriem, automašīnām, celtņiem un ekskavatoriem. Universālajiem skrāpju veidiem ir diezgan iespaidīga masa (kopā ar vinču, tās sasniedz 20 tonnas).

Skrāpja datu demontāža un uzstādīšana un dzelzceļa būvniecība tiem ir diezgan darbietilpīgi procesi. Tādējādi tos izmanto pāļu vadīšanai, kuru garums ir lielāks par 12 m, ar pietiekami lielu daudzumu pāļu darbu konkrētā objektā. Rūpniecības un civilās celtniecības pāļu vislabāk pazīstamās pāļu garums ir 6-10 m.

Šīs urbšanas ierīces ir lieliski manevrējamas un tās ir aprīkotas ar ierīcēm, kas mehānizē pāļu pacelšanas un pacelšanas procesu, padeves galvas montāžu galvassegas un izlīdzināšanas stieņa izlīdzināšanu.

Atpakaļ uz satura rādītāju

Pāļu braukšana sākas ar lēnas sagriešanas āmura nolaišanu uz galvassegas pēc kaudzes montāžas līdz mārciņām un tās izlīdzināšanai.

Zem āmura kaudzes svara ietekmes iegremdē mārciņa. Lai nodrošinātu pareizu pāļa pozīciju, primārie pūšņi tiek veikti ar trieciena enerģijas apdari. Pēc trieciena enerģija tiek pakāpeniski palielināta līdz maksimālajam līmenim.

No katra nākamā streika pāļu skaits samazinās par noteiktu procentu, kas palielinās, kad padziļinās. Tad brīdi nāk, kad pēc katra trieciena pāļu iegremdē tā pati lieluma (šis process tiek saukts par neveiksmi). Pāļi tiek darbināti, līdz tiek sasniegts projektēšanas atteices ātrums.

Neveiksmju un iespējamo noviržu mērīšana jāveic ar precizitāti līdz 1 mm.

Būtībā, neveiksme ir vidēji sērijas sitieniem, ko sauc par ķīlu (tolerance). Pāļu braukšanas procesā ar vienreizēju triecienu ar tvaika un urbšanas āmuriem vai ar urbtu dīzeļu āmuru palīdzību pielaide ir vienāda ar 10 gājieniem. Ja pāļi tiek uzgriezti ar divkāršu trieciena āmuriem, tiek aprēķināts trāpījumu skaits 1-2 minūtes.

Ja vidējā novirze trīs loģiskajos solījumos nepārsniedz aprēķināto vērtību, tad pāļu struktūras vadīšanas process ir pabeigts. Pāļi, kas neliecina par kontroles kļūmi, pēc ilgstošas ​​3-4 dienu pārtraukuma tiek pakļauti kontrolei. Ja pāļu dziļums vēl nav sasniedzis projektēto skaitli 85% apmērā un ja pēc trim loģiskajām apķīlām tika saņemta aprēķināta kļūda, ir jānoskaidro šīs parādības iemesli un jāpanāk vienošanās ar attiecīgo uzņēmumu par pāļu dizaina ražošanas turpmāku izpildes procedūru.

Atpakaļ uz satura rādītāju

Šī metode pamatojas uz lielu iekšējās berzes vibrācijas koeficienta samazināšanos augsnē, kā arī berzes spēkiem pāļu sānu plaknē.

Tādēļ, kad vibrē, pāļi prasa daudz mazāk pūļu nekā tad, kad to vada. Tajā pašā laikā var novērot daļēju augsnes konsolidāciju (vibrācijas blīvēšanu). Sealu laukums ir 1,5-3 pāļu diametrs (atkarībā no augsnes veida un blīvuma).

Pāļu pamatu shēmas veidi.

Izmantojot vibrācijas metodi, kaudze tiek iegremdēta ar speciālu ierīču - vibrācijas pāļu draiveru palīdzību. Šīs ierīces ir elektromehāniska vibrācijas ekspozīcijas mašīna, kas tiek apturēta no pāļu iegremdēšanas ierīces masta un ar vāciņa palīdzību savienota ar kaudzi.

Vibratora funkcijas pamatojas uz principu, ka horizontālie centrbēdzes spēki, ko izraisa vibrācijas disbalanss, savstarpēji tiek iznīcināti, bet vertikālie, savukārt, tiek apvienoti. Svārstību mērogam un vibrokompleksa (galvas, vibrācijas kaudzes vadītāja un kaudzes) svaram jānodrošina augsnes struktūras deformācija.

Izvēloties zemas frekvences pogruzhateley (420 OSC / min), ko izmanto iegremdēšanas smago membrānām (kaudzes cauruļveida parauga 100 mm diametrā un vairāk) un dzelzsbetona pāļu, brīdi ekscentri jāpārsniedz vibrācijas masu vismaz 7 laikos vieglās augsnēs un 11 laikos smags un vidēji augsnes tipi.

Vibrācijas metode iegremdējot masu māla vai smagās smilts smilts smilts masas, zem tās gala veido drupinātu māla spilventiņu, izraisot iespaidīgu (līdz pat 40%) kaudzes nestspēju. Lai novērstu šīs parādības risku, pāļu iegremdē gala segmentā 15-20 cm garumā ar tehnoloģiju pārsteidzošu palīdzību.

Plaušu braukšanas pāļu (līdz 3 m) un tērauda rievpāļu zemē izmantošanai augstas (1500 svārstības par 1 minūti vai vairāk) vibratoriem, kas aprīkots Sprung prigruzkoy, kas sastāv no vibratora un ar to savienotus ar atspere set slodzi un papildu piedziņas motoru. Vibrācijas tehnoloģija ir visefektīvākā, ja nejauša mārciņa.

Pāļu modelis.

Vibrācijas metodes pielietošana pāļu iekraušanai blīvās mārciņās ar zemu mitrumu ir iespējama tikai ar vadošo urbumu konstrukciju, proti, ar iepriekš veiktu citu procesu, kuram ir nepieciešams urbšanas instrumentu klātbūtne.

Slavenākie pavasara vibrācijas āmuri darbojas šādi. Veicot rotāciju ar vārstu ar pretsvarā esošu disbalansu, viens no otra vibrācijas ierosinātājs veic cikliskas vibrācijas. Ja starp vibrācijas ierosinātāja pāļu un veltņa atstarpi ir mazāka vibrācijas ierosinātāja vibrācijas amplitūda, bundžnieks sāk atkārtoti saskarties ar pāļu galvas laktu.

Nogurušie vibrācijas āmuri var regulēt automātiski, tas ir, lai palielinātu trieciena enerģiju, palielinot niršanas pāļu mārciņas pretestību. Vibrējošā āmura šoka laukuma (vibrācijas ierosinātāja) masai, ko izmanto dzelzsbetona pāļu nostiprināšanai, jābūt vismaz 50% no svara svara un 650-1350 kg. Būvniecības prakse rāda, ka tās izmanto arī tehniku, kuras pamatā ir vibrācijas kombinētais efekts ar šoku un statisku slodzi.

Vibrāciju iestatījuma bāze ir divi kadri. Aizmugurējais rāmis ir aprīkots ar elektrisko ģeneratoru, kas darbojas no speciāla traktoru dzinēja un divu būru vinčas. Savukārt priekšējais rāmis satur blokus, caur kuriem ievilkšanas kabelis iziet no vinčas līdz vibrācijas pāļu vadītājam un vadošajam strēlim.

Pamatnes skrūvju pāļu shēma.

Kad vibrācijas ierīce sasniedz darbības režīmam nepieciešamo konstrukcijas stāvokli (vibrokrāna vadītāja āķis ir jāatrod virs pāļu iegremdēšanas lauka), vibroplāksma mašīna nokrīt, savieno pāļu galviņu ar augšējo pozīciju un paceļas.

Pāle ir uzstādīta tā braukšanas vietā. Pēc vibratora pāļu vadītāja un vinčas ieslēgšanas kaudze ir iegremdēta, pateicoties tā paša svaram, vibrācijas slīpuma vadītāja svaram un traktora svara daļai, ko caur vibroplaušu vadītāju pārnes caur preses kabeli uz kaudzi. Tajā pašā laikā kaudzi ietekmē vibrācija, ko rada zemfrekvences iegremdēšana kopā ar sprūda plāksni.

Vibrācijas paņēmienam nav nepieciešami jebkādi pārvietošanās ceļi. Turklāt tas novērš bojājumus pāļiem un ir īpaši efektīva, ja piltuvē ir līdz 6 metriem garš.

Atpakaļ uz satura rādītāju

Šīs metodes pamatojas vai nu uz aprēķināto ūdens strūkla spiediena enerģiju (graujot augsni), vai arī pret elektroosmozes efektu. Ar mazgāšanas palīdzību augsne ir atslābināta un daļēji jānomazgā ar ūdens plūsmu, kas plūst ar spiedienu no vairākām caurulēm, kuru diametrs ir 38-62 mm un ir piestiprināts pie stieņa. Tajā pašā laikā mārciņa pretestība kaudzes galā samazinās, un ūdens, kas palielinās gar stumbra perimetru, mazina augsni un tādējādi mazina berzi gar struktūras sānu plaknēm.

Pāļu un plātņu pamatņu ierīce.

Mazgāšanas līniju izvietojums var būt vai nu puse (divas vai četras caurules ar speciāliem padomiem, kas atrodas uz kaudzes malām) vai centrālā (viens stieņa vairākdzēlusis uzgalis ir aprīkots stieņa centrā). Sānu bojājuma gadījumā (salīdzinājumā ar centrālo) tiek izveidoti racionāli apstākļi berzes spēku samazināšanai gar cauruļvada sānu plakni. Tajā pašā laikā caurulīti nomazgā tā, lai galdi atrodas 30-40 cm augstumā virs gala.

Gruntsūdeņu mazināšanai tiek piegādātas caurules vismaz 0,5 MPa spiedienā. Mazgāšanas laikā var nobloķēt saķeri starp augsnes daļām zem zoles un nedaudz gar cauruļu sānu plakni, kas var izraisīt vēl mazāku stieņu nestspēju.

Tādējādi pēdējā vai pēdējo divu metru kaudze ir iegremdēta, neapdraudot braukšanu. Pakāpeniska tolerance nav iespējama arī tad, ja pastāv tuvējo struktūru iegrimšanas draudi vai zemūdens grunts.

Atpakaļ uz satura rādītāju

Niršanas stieņu procesā galvenie faktori, kas nosaka konkrētas tehnikas izvēli un to iespējamās novirzes, ir pāļu darba apjoms, augsnes fizikāli mehāniskās īpašības, izmantotais pāļu veids, pieļaujamās slodzes uzlādēšanas dziļums, izmantoto iekārtu jaudas un pāļu pāļu draiveri.

Jo īpaši darbu skaits tiek mērīts ar pāļu apjomu vai stieņu iekraušanas laukuma kopējā garuma mērītājiem. Savukārt tērauda pāļu rinda tiek mērīta rindu garuma metros noteiktā konstrukcijas dziļumā. Tādējādi, koncentrējoties uz šiem faktiem, viņi mēra iekārtas pieļaujamās iespējas un novirzes stundā vai vienā maiņā.

Ass slīpuma pielaides

Ļoti bieži celtniecībā viņi izmanto slīpu pamatu tehnoloģiju. Dažādu veidu pāļi ļauj veikt dažādus uzdevumus būvniecības nozarē.

Kad iegremdēšanas pāļi ir iegremdēti, nepieciešams kontrolēt veikto darbu kvalitāti, atbilstību visām projekta prasībām, ieskaitot uzstādīto pāļu pielaidi (SNiP 2.02.03-85 un SNiP 3.02.01-87).

Pile veida

Pāļu veids ir atkarīgs no vairākiem parametriem:

 • No materiāla to izgatavošanai nāk no betona, dzelzsbetona, metāla un koka.
 • Stieņa forma: kvadrātveida, taisnstūra (korpusa vai doba), apaļa, ar gredzenveida šķērsgriezumu.
 • No metināšanas uzstādīšanas pāļi: skrūve, zabivny, garlaicīgi.

Sagatavojot pāļu struktūras ierīkošanu, jāņem vērā vairāki faktori:

 • Būvniecībai paredzētās vietas ģeoloģiskās īpašības un izmantoto iekārtu tehniskie parametri;
 • Hidrometeoroloģiskie apstākļi darba laikā, īpaši ar urbtiem pāļiem;
 • Atrašanās vietas shēma elektrisko kabeļu, pazemes konstrukciju, tuvējo ēku teritorijā, lai novērstu bojājumus.

Kādas kļūdas var rasties pāļu uzstādīšanas laikā

Ja pāļu pašmontāža var radīt nopietnas kļūdas. Lai nepieļautu, ka tas notiks, jums vajadzētu saprast, kur var rasties problēmas.

 • Pirmā lieta, kas prasa uzmanību, ir nepareiza atrašanās vieta. Ir nepieciešams, lai uzstādīšana notiek tieši pa pamatsistēmas izkārtojuma shēmas paredzēto līniju. Tas nozīmē, ka pāļi var būt izvietoti nevis taisnā līnijā, bet novirzās pa kreisi vai pa labi no ass. Nepareizs izvietojums var izraisīt nevienmērīgu slodzes sadalījumu un ēkas turpmāku iegrimšanu vai izkropļojumus.
 • Nākamā kļūda ir uzstādāmās konstrukcijas vertikālā stāvokļa novirze. Ja stienis ir noliekts pat nelielā leņķī pret vertikālo asi, tas ir brutāls pārkāpums. Šādu kļūdu nevar novērst pēc turpmākas iegremdēšanas. Struktūras vertikālais stāvoklis ir nepārtraukti jāuzrauga, sākot no pirmā posma un uz uzsvēršanas punktu.
Neatkarīga kaudzes uzstādīšana

Pieļaujamā kaudzes novirze vertikāli līdz 2 grādiem. Pretējā gadījumā izvietojuma kļūda novedīs pie konstrukcijas nestabilitātes, kas izraisa tā stingrības zudumu.

 • Bieži pieļaujamas kļūdas, novirzot stieņus horizontāli. Daži, vienkāršojot darbu, horizontāli nolīdzina amatus. Pielāgojiet to pareizi, samazinot papildu garumu, izmantojot dzirnaviņas. Atskrūvējot kaudzi, tiek zaudēta stinguma pakāpe. Tas ir pilns ar nolaišanās dizainu, nestabilitāti un drebuļi.
 • Ja pīlāri nav iegremdēti vajadzīgajā dziļumā, tas ietver arī nopietnu kļūdu. Pareizi uzstādīta kaudze ir tad, kad tās pamatne balstās uz augsnes blīvumu. Tas nodrošina struktūru ar augstu stingrību un palielina tā spēju.

Kārba ir jāpieskrūvē līdz dziļumam, kas vienāds ar zemes salsanas dziļumu plus 10-20 cm. Uz māla un kūdras augsnes līdz pilnīgai apstādināšanai cietos augsnes slāņos.

 • Nākamā kļūda, betonēšanas kolonnu atteikums. Šajā gadījumā tās dobumā uzkrāšanās no mitruma novedīs pie rūsas parādīšanās un struktūras iznīcināšanas.
 • Liela kļūda ir arī pāļu novietošana, salīdzinot viena ar otru vairāk nekā trīs metru attālumā.

Pielaides

Atšķirībā no citiem, pāļu uzstādīšana saskaņā ar tās tehnoloģijām nozīmē noteiktas novirzes no projektēšanas parametriem horizontālajā un vertikālajā plaknē. Pāļu pakāpeniskajām skrūvēm ir nepārtraukti jāpārbauda visi līmeņi.

Pat ja procesa sākumā struktūra ir pilnīgi pakļauta, novirzes var rasties jebkurā brīdī, kad notiek nirt. To iemesls var būt augsnes neviendabīgums vai citi šķēršļi.

Darbojoties pie ierīces pāļiem, pastāvīgi jāuzrauga līmeņi. Ir jāņem vērā iespēja novirzes no ass, lai nodrošinātu, ka tie nepārsniedz pielaides.

Mēs dodam dažus pielaides rādītājus padziļinot pāļus. stiprinājuma stieņi laikā taisnstūra un kvadrāta formas, dobi, un no piedziņas apļveida diametrs ir mazāks par 50 cm pielaides attiecīgajā atrašanās vietā vienā rindā ietver virkni gar asi, - 0,3d, krusteniskā - 0,2d (d - diametrs kaudzes ar apaļu šķērsgriezumu, vai garumu taisnstūra stieņa mazākā puse). Vienu stieni - 5 cm, kolonnām - 3 cm. Ja stieņi ir izvietoti vairākās rindās, tā saukto klasteru vai lentes metodi, pielaides ir šādas:

 • par galējiem: pa rindas ass - 0,3 d, rindas krustojumā - 0,2 d;
 • pārējā daļā: rindas ass - 0,3 d, rindas krustojumā - 0,3 d.

Novirzes dobajiem serdeņiem ar diametru 0,5-0,8 m un urbtiem pāļiem ar diametru virs 0,5 metriem:

 • ar lentes izvietojumu: gar rindas ass - 15 cm, rindas krustojumā - 10 cm;
 • klastera izvietojumam: pa rindas ass - 15 cm, rindas krustojumā - 15 cm.

Kolonnu dobajiem apaļajiem stieņiem pielaides ir 8 cm.

Kopējais pāļu skaits ar novirzēm no projektu skaita nedrīkst pārsniegt:

 • ar lentes izvietojumu - ne vairāk kā ceturtdaļa no visiem izmantotajiem pāļiem;
 • ar kolonnu pāļiem - 5% no visiem uzstādītajiem pāļiem.

Šādas novirzes netiek uzskatītas par kritiskām un tiek gandrīz pilnībā novērstas, nostiprinot siksnu vai nostiprinot padomus. Vertikālā stieņu novietošana jāveic daudz precīzāk.

Atkāpes ievietoto urbumu kaudzēs

Pēc augsnes izpēšanas ielej urbjus, pēc tam izceļot urbumus un sagatavojot urbumus. Atveres tilpumam vajadzētu būt līdz 10% no apvalka tilpuma, kas tiek sabiezēts šahtā. Noskatīties video, kā novietot pāļus bez kļūdām.

Korpusa tilpumu aprēķina pēc ārējā diametra.

Ieplūdes līmenis cietā augsnes slāņā svārstās no 20 cm līdz 50 cm. Jo lielāks augsnes blīvums, jo mazāks dziļums. Pielaides, ievietojot urbumus, ja nav dizaina pāļu, ir šādas:

 • Lentes izvietojums: pāri rindai - 0,2 d, bet nedrīkstētu pārsniegt 0,1 m gar rindu - 0,3 d, bet ne vairāk kā 0,15 m;
 • Klasteru izvietojums - abos 0,3 d veidos, bet ne vairāk kā 0,15 m;
 • vienkrāsas pāļi zem kolonnas - 0,15 d, bet ne vairāk kā 0,08 m.

Ja urbumus urbj uz vājām augsnēm vai ja ir liels gruntsūdens uzkrāšanās, tad jāizmanto urbšanas mehānismi ar korpusu. Ja tādu nav, urbumu sienas tiek nostiprinātas ar augstspiediena ūdeni. Šo metodi izmanto ārpus ēkām. Attālumam jābūt vismaz 35-40 metriem. Ja šie apstākļi nav iespējami, tad urbumu sieniņu nostiprināšanai izmanto māla šķīdumu. Aku pamatnes nostiprina, uzstādot sprauslu vismaz divu metru garumā. Pēc urbuma sagatavošanas tā ir pasargāta no svešķermeņu, ūdens vai sniega iekļūšanas. Nav iespējams ilgstoši atstāt labu bez betonēšanas. Šis process jāveic 24 stundu laikā, bet vājās augsnēs, uz kurām attiecas iegrime, dīkstāves laiks nedrīkst pārsniegt 8 stundas.

Ja iepildīšanas laiks ir nokavēts, ir nepieciešams atkārtoti pārbaudīt akas.

Mēles novirze

Tagad apsveriet, kādas ir mēles novirzes un kā tos novērst.

 • Veiernost ir mēles novirze no vertikālā līmeņa izlīdzināšanas plaknē. Braukšana uz priekšu parasti notiek, braucot ar vienu dībeļu vai vairākus uzreiz, līdz pilnīgam dziļumam. Tas palielinās, aizķerot katru nākamo dībeļu. Lai novērstu ventilatora novirzi, ir jānovērš piedziņas mehānisms no iegremdētā mēles smaguma centra pretējā virzienā no novirzes par 10-20% no mēles platuma. Nelielu noviržu gadījumā faniēšanu var noņemt, aizkavējot mēli tā dziļuma laikā pretējā virzienā no novirzes virziena. Ja tā indikators pārsniedz pielaides, tad to novērš, izmantojot ķīļveida drānas. Mēles rieva (attiecība starp starp apakšējās un augšējās daļas platumu un tā garumu) ir līdz 0,5%.
 • Izkliedes atstāšana ir novirze no vertikālā līmeņa plaknē, kas ir perpendikulāra izlīdzināšanai. Parasti tas notiek, kad nepietiekami tiek novērots stieņa izvietojuma vertikālais līmenis. Tas var notikt grāmatzīmes sākuma posmā, ja tā garums virs nulles līmeņa ir diezgan liels. Mēles vilkšanas iemesli no vertikālā stāvokļa var būt dažādi. Tas ir vadītāja ierīces nepietiekams stingrums, kabeļa spiediens no celtņa uz mēles augšējo galu horizontālā virzienā vai elementāru klātbūtni jebkādu šķēršļu zemē. Ja šī novirze nepārsniedz projektēšanas normu, to var iztaisnot, ja nākamās rievas ir tuvās, pavelkot kabeli pretējā virzienā līdz novirzei. Ja tas pārsniedz pielaidi, tad tas jāatceļ un atkal jāciena, ievērojot visus līmeņus.

Mēles nokļūšana

Dakšas atstāšana zem dizainparauga zīmes dēļ blakus esošās dībeļa iegremdēšanās rodas, ja blakus durvju dziļums dēļ lielās pretestības slēdzenē. Lai novērstu šādu novirzi, ir nepieciešams savienot viena ar otru, izmantojot metinājuma vai piestiprināšanas skrūves, kas iepriekš iegremdētas mēles, uz dizaina atzīmi. Mēles iegremdēšana nepietiekamā dziļumā sakarā ar sastopamajiem šķēršļiem zemē vai spēcīgu berzi slēdzenēs. Veids, kā novērst šādu novirzi, ir pacelt vairākas iegremdētas mēles par 0,5-0,8 m un nodot tos vajadzīgajam dziļumam. Ja iemesls ir kāda sveša objekta klātbūtne, tad jāaptur problēmas mēles padziļināšana un jāuzsāk nākamo struktūru iegremdēšana. Pēc veiksmīgas iegremdēšanas mēs atgriežamies pie problēmu dībeļa un iegremdē divus blakus esošos dībeļus tā vadmotīvu tuvumā.

Ja visas iepriekš minētās metodes nevar novērst mēles novirzes, šī problēma ir jārisina kopā ar projektēšanas organizācijām.

Pāļu uzstādīšanas kvalitātes kontrole

Pāļu gultņu konstrukcijas uzstādīšanas kvalitāte jāuzrauga visā procesā. Tas ietekmē:

 • Materiāla, kas izmantots konstrukcijas uzstādīšanā, kvalitāte;
 • Stingra atbilstība visiem apstiprinātiem noteikumiem;
 • Pareizs kaudzes stieņu novietojums atbilstoši projektam;
 • Augstas kvalitātes darbs, padziļinot pāļus;
 • Pāļu pamatnes augsta izturības nodrošināšana.

No visām uzskaitītajām jomām pēdējā ir nestandarta. Lai veiktu šo kontroli, tiek izmantotas divas metodes: statistiskā un dinamiska. Par iespieddarbiem - tikai statistikas dati.

Statistiskā metode

Pirms nākamās ēkas turpmākās būvniecības tiek veikta kapacitātes pārraudzības statistiskā metode pēc tam, kad ir pabeigta pāļu konstrukcijas uzstādīšana. Lai to izdarītu, ir nepieciešams ielādēt konstrukciju ar noteiktu slodzi vai spiedienu uz to, izmantojot hidraulisko presi, līdz parādās neliela kustība.

Saskaņā ar veiktajiem centieniem izdarīts secinājums par kaudzes nestspēju. Šī metode ir diezgan droša, bet tam ir vajadzīgas lielas pūles un laiks (no 4 līdz 12 dienām). Tāpēc to galvenokārt izmanto, lai kontrolētu urbumu pāļu kvalitāti.

Dinamisks veids

Dinamiskā metode ir nosacīta nolaišanās ātruma noteikšana par kaudzes stieņu nesošo kapacitāti. To nosaka, izmantojot dažādas metodes. Piemēram, atteikuma mērītāja izmantošana - ierīce ar skalu ar rādītājiem, kas pārvietojas pa to. Šī ierīce ir novietota tieši uz zemes vai piestiprināta pie kaudzes. Pāļu padziļināšanās laikā viens no stieņiem tiek pārvietots. Tās pozīcija norāda atlikušās kļūdas vērtību. Pēkšņa apgrieztā kustības laikā otra rādītājs pārvietojas uz augšu un norāda elastīgās izturības vērtību.

Veicot pāļu uzstādīšanas kvalitātes kontroli, pastāvīgi jānodrošina, lai pāļu novirze nepārsniegtu konstrukcijas pielaides.

Pāļu pamatu ierīce.

Operāciju un kontroles sastāvs

- kvalitātes sertifikāta pieejamība;

- virsmas kvalitāte un pāļu izskats, to ģeometrisko parametru precizitāte;

- kaudzes lauka sagraušana;

- CPD klātbūtne uz ierīces pāļu pamatnes;

- iepriekš veiktu rakšanas darbu pārbaudes sertifikāta esamība;

- slīpēšanas marķējuma pieejamība;

- slīpēšanas iekārtu atbilstība projektam.

- uzstādīšanas precizitāte pāļu iegremdēšanas vietā;

- piedziņas pāļu atteices ātrums;

- pāļu svārstību amplitūda vibrācijas beigās;

- pozīcija virzuļu pāļu izteiksmē;

- pāļu galviņu zīmes;

- piedziņas kaudzes vertikālā ass;

- pāļu galviņu defektu lielums.

Mērīšana, 20% nejauši izvēlētu pāļu

Tehniskā apskate, katra kaudze

- faktiskās novirzes no velkamajām pāļiem no centra asīm plānā un no projekta augstuma;

- pāļu atrašanās vietas atbilstību pāļu lauka projektam.

Mērīšana, katra kaudze

Tehniskās prasības

SNiP 3.02.01-87, 11. lpp., Tab. 18

- uzstādīšana uz pāļu iegremdēšanas vietu:

a) ar vadītāju, kura izmērs ir diagonāli vai diametrs (d):

- no 0,6 līdz 1 m - ± 10 mm;

- virs 1 m - ± 12 mm;

b) bez vadītāja, ar kaudzes izmēru pa diagonāli vai diametrā (d):

- no 0,6 m līdz 1 m - ± 20 mm;

- virs 1 m - ± 30 mm.

- no vadāmo pāļu vertikālās ass, izņemot pīlārus, ± 2%;

"Pile marks:

- ar monolītu grillu - ± 3 cm;

- ar saliekamo grillu - ± 1 cm;

- bezapstrādāta pamatne ar saliekamo vāciņu - ± 5 cm;

- pāļi - ± 3 cm.

Noteikumi braukšanas un pildījuma pāļu ziņā saskaņā ar 1. tabulu.

a) vienrindu piltuvēm: pāri rievas rindas asij pāri rindas asij

b) krūmiem un lentēm ar pāļu izvietojumu divās un trijās rindās: ekstremālajām pāļiem pāri paliekošo pāļu pāļu rindas asij un ekstremālajām pāļiem pāļu rindā

c) par cieto pāļu lauku zem ēkas vai struktūras: ekstremālajām pāļiem ir vidēji pāļi

d) atsevišķi pāļi

d) pāļi, kolonnas. Dziļāki par 0,5 m diametrā velkami un iesaiņoti pāļi:

b) pa rindu klasteru pāļu kārtībā; c) atsevišķām dobām apaļām pāļiem zem kolonnas

Viņš pieļauj: iegremdēt pāļus ar plaisām, kas ir vairāk par 0,3 mm.

Prasības lietišķo struktūru kvalitātei

GOST 19804-91. Dzelzsbetona pāļi. Tehniskie nosacījumi.

Atkāpes no pāļu konstrukcijas izmēriem, mm:

- visā garuma plaknes prizmatiskās daļas garumā:

līdz 10 m ieskaitot - ± 40;

- šķērsgriezuma ziņā - ± 5;

betona aizsargājošā slāņa biezumam - ± 5;

gar kaudzes gala garumu - ± 30;

- ja gala pārvietojums no kaudzes šķērsgriezuma centra - 15;

- attālumā no pacelšanas cilpas centra līdz kaudas galiem - ± 50;

Atkāpes no pāļu sānu virsmas taisnās līnijas mm ar pāļu garumu:

Atkāpe no gala plaknes perpendikula nedrīkst pārsniegt 0,015 šķērsgriezuma lieluma, viena virs otras, blīvējumu biezumam vajadzētu būt par 20 mm lielāka par cilpu augstumu.

Darba instrukcijas

SNiP 3.02.01-87 punkti 11.5., 11.10

Virsmu pāļu atteices ātrums vai svārstību amplitūda pāļu vibrācijas iegremdēšanas beigās nedrīkst pārsniegt aprēķināto vērtību. Neveiksme kaudzes beigās jāmēra ar precizitāti līdz 0,1 cm.

Būtu jāpārbauda pāļi, kuru garums nepārsniedz 10 m un kuru izmērs pārsniedz 15% no projektētā dziļuma, un lielākiem garuma kaudzēm, kas nepietiekami izmantoti vairāk nekā par 10% no projektēšanas dziļuma, bet, ņemot vērā to, ka konstrukcijas dziļums ir vienāds vai mazāks, jāpārbauda iegremdēšanas iemesli, pamatojoties uz par kuriem būtu jālemj par iespēju izmantot esošos pāļus vai papildu niršanu.

Pāļu bojājuma gadījumā un piespiedu iegremdēšanas gadījumā zem projekta marķējuma tam ir jāsaskaņo ar projekta organizāciju, lai palielinātu to monolītā dzelzsbetona konstrukciju.

Uz pāļu virsmas nav atļauts:

- izlietnes ar diametru 15 mm un dziļumu 5 mm;

-Sweet betons ar augstumu, kas lielāks par 5 mm;

- vietējais betons pāļu stūrī, kas ir dziļāk nekā 10 mm un kopumā
vairāk nekā 50 mm garas uz 1 m pāļu;

-Betona plaukti un izlietnes kaudzes galā;

- plaisas, izņemot saraušanos, ar platumu vairāk nekā 0,1 mm.

Marķējums

Uz kaudzes sānu virsmas, kas atrodas 50 cm attālumā no locījuma vai apakšas, jāpiemēro neizdzēšama krāsa: ražotāja preču zīme; zīmolu pāļi; kaudzes izgatavošanas datums; OTC zīmogs; kaudzes svars.

Katrai pāļu pusei jāpievieno noteikta forma ar kvalitātes sertifikātu.

Pāļi jāuzglabā, šķiroti ar zīmogām pāļos ar augstumu ne vairāk kā 2,5 m, horizontālām rindām, malām vienā virzienā. Starp horizontālajām pāļu rindām jābūt ielīmētām koka spilventiņiem, kas atrodas blakus celšanas cilpām vai, nepastāvot cilpām, vietās, kas paredzētas pāļu uztveršanai to transportēšanas laikā.

Blīves jānovieto vertikāli.

Celtnieku ceļvedis | Pāļu darbs

BITING PILES

Atlaistās pāļi tiek izgatavoti pēc zemes nolīdzināšanas līdz grilas zīmei.

Urbuma urbuma tilpumam urbumā nevajadzētu pārsniegt vairāk kā 10% no apvalka caurulītes tilpuma, kas nolaists caurulei, mērot to ārējā diametra (un savienojumu klātbūtnē, savienojuma ārējā diametra).

Urbumu dziļums pamatnes slānī (ja tas paredzēts projektā) ir 0,2-0,5 m, atkarībā no augsnes blīvuma.

Ūdenī piesātinātās augsnēs, kad attālums starp tiem pasaulē caur urbumu ir mazāks par 1,5 m, un urbumiem, kas atrodas blakus betonētām, pēc tam, kad betona maisījums ir uzstādīts pēdējā, bet ne agrāk kā pēc 8 stundām.

Atkāpes stingrās pāļu pozīcijās, ja to lielums nav noteikts projektā, nedrīkst pārsniegt:

ar lentu, kurā pāļi atrodas pāri rindai - 0,2 kaudzes diametrs, bet ne vairāk kā 10 cm;

pie lentu izvietojuma pāļi gar rindu un puduru kluču izvietojumu - 0,3 kaudzes diametrs, bet ne vairāk kā 15 cm;

vienām kolonnām zem kolonnu - 0,15 pāļu diametrs, bet ne vairāk kā 8 cm.

Mālajās augsnēs, ja nav gruntsūdeņu, akas tiek veidotas bez sienas stiprinājuma, ja vien projektā nav attaisnoti citi risinājumi.

Smilšainās augsnēs, kā arī mālainā, kas atrodas zem gruntsūdens līmeņa, urbumi tiek urbti, izmantojot urbšanas platformas ar inventāra korpusa caurulēm. Šādu iekārtu trūkuma gadījumā urbumu sienas tiek fiksētas ar māla javu vai pārmērīgu ūdens spiedienu (spiedienu). Pārmērīgu ūdens spiedienu (spiedienu) var izmantot, lai nostiprinātu urbumu sienas, kas atrodas attālumos, kas atrodas vairāk nekā 40 m no ēkām un būvēm, vai ēkās bez celtniecības. Nosakot pirmās akas, tiek norādīta pārspiediena optimālā vērtība. Tomēr tam jābūt vismaz 4 m.

Māla dūņus ieteicams izmantot, lai nostiprinātu akas, ja nav iespējams izmantot pārmērīgu ūdens spiedienu.

Urbumos ar urbumiem, kas izmanto dubļus vai pārmērīgu ūdens spiedienu, urbuma stiprināšanai jāuzstāda sprausla, kuras garums ir vismaz 2 m. Ziemā dubļi jāuztur mobilā stāvoklī, nepieļaujot to sasalšanu.

Dūņu līmenis urbumu urbšanas, tīrīšanas un betonēšanas procesā ir vismaz virs 0,5 m virs gruntsūdens līmeņa.

Pēc urbšanas pabeigšanas projekts tiek pārbaudīts, vai plāns atbilst faktiskajiem izmēriem, urbumiem, dibena urbumiem un urbuma atrašanās vietai, kā arī vizuāli nosaka, vai pamatnes augsne atbilst inženierģeoloģiskajam pētījumam (ja nepieciešams, ir iesaistīts ģeologs).

Pēc urbšanas beigām caurule ir slēgta no svešķermeņu, augsnes, ūdens un sniega iekļūšanas.

Pamestajās augsnēs pāļi betonē ne vēlāk kā 8 stundas pēc urbšanas beigām.

Ja apsekoto urbumu betonēšana netika pabeigta 24 stundu laikā, bet 8 stundu laikā zemē, tad šādas akas tiks atkal pārbaudītas, lai veiktu betonēšanu.

Betona šķidrumus, kurus pastiprina reģenerējamais apvalks, kā arī urbumi, kas izurbti smilšu un māla veidojumos, kas atrodas virs gruntsūdens līmeņa, un kuriem nav smilšu un smilšu smilšmāla slāņa un lēcu, betonētu bez betona cauruļu izmantošanas.

Betona maisījums tiek ievietots caurumā nepārtraukti.

Saskaņā ar SNiPa prasībām, monolīta betona un dzelzsbetona konstrukciju īstenošanai jāveic pāļu betonēšana.

Kontroles betona paraugi pāļu betonēšanas laikā tiek izvēlēti 3 gab. par katru 50 m 3 no keramikas betona maisījuma vai pēc tā sastāva izmaiņām.

Lai kontrolētu presēto pāļu betona galda nepārtrauktību, kas veikta ar zemūdens betonēšanas metodi (VPT), ​​selektīvi jāpārbauda paraugi. Paraugus ņem uz kodoliem, kas tiek urbti pāļi (viena pile uz 100, bet ne mazāk kā divi uz katru objektu).

Komufletny paplašināšana, lai uzvilktu un dobumus vadītus pāļus veic, izmantojot sprāgstvielu smalcināšanas vai smalcināšanas metāla darbību. Inventāra korpuss, lai izvairītos no tā apakšējā gala bojājumiem, ko izraisījis sprādziens pēc betona maisījuma uzlikšanas, tiek noņemts 1,5-2 m.

Betonu maisījumam, kas atrodas kamuflāta paplašināšanās procesā, jābūt 20-25 cm lielam konusa projektam. Pirms kamuflera novietotā maisījuma tilpumam vajadzētu būt pietiekamam, lai aizpildītu paplašināšanas dobumu un pāļu vārpstu vismaz 2 m augstumā pēc sprādzienbīstamas lādiņa eksplozijas.

Izgatavojot katra kaudzes klozetu paplašināšanu, pirms un pēc sprādziena ir jāpārrauga sprādzienbīstamas lādiņa zīmes, kas noliecas sejā un betona maisījuma virsma caurulē.